529 volontäruppdrag

Läxhjälpare till Rädda Barnen Göteborgs Studiestöd sökes!

Rädda Barnen, Göteborg

Var?Göteborg
När?Dag, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Ekonomisk/social utsatthet, Upplysning och folkbildning
Vad?Läxläsning, Mentorskap, Utbildning

Barn i Sverige har idag mycket olika förutsättningar för att uppnå grundskolans kunskapsmål och ta sig vidare till gymnasiet. Gång på gång belyser rapporter ojämlikheterna mellan barn i Sverige och att ett barns betyg starkt hänger ihop med dess föräldrars socioekonomiska status. Detta är inte i enlighet med barnkonventionen och skolans kompensatoriska uppdrag. Därför bedriver Rädda Barnen studiestöd för att ge fler barn en mer rättvis chans att uppnå godkända betyg, ta sig till gymnasiet och därmed få bättre förutsättningar i livet.

Vi håller just nu på att starta upp ett nytt tillfälle med studiestöd i Hjällbo Kyrka. I stadsdelen Hjällbo lever 60% av barnen i fattigdom, vilket är en stor skillnad från de stadsdelarna som ligger nära skärgården där andelen barn som lever i fattigdom är 2% (Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg, 2014). Att ha studiestöd här är en viktig del i Rädda Barnens arbete för att ge barn mer jämlika förutsättningar.

För att kunna möta det stora engagemang eleverna visar för sitt skolarbete behöver vi nu fler ideella. Vi erbjuder ett meningsfullt volontärsuppdrag där du får arbeta i en engagerad grupp och aktivt verka för barns rättigheter. Du får en introduktionsutbildning i studiestödsverksamhet samt stöd av volontärssamordnare på plats. Självklart är verksamheten också Covid-anpassad.

Vill du vara med i vårt arbete för barns rättigheter? Då ser vi fram emot höra ifrån dig!

Specifika önskemål eller information: 
För att vara läxhjälpare hos Rädda Barnen behöver du: (1), Ha fyllt 18 år, (2) Vara en trygg vuxen och har ett bra bemötande av barn och unga, (3) Du behöver kunna delta varje eller varannan torsdag kl. 15:00 till 17:00/18:00 (preliminärt, tid kan ändras!), (4) Du behöver inte vara proffs på alla ämnen! Det handlar främst om att förklara uppgifterna och tillgodose studiero, (5) Lämna in ett utdrag ur Polisens Belastningsregister (för arbete med barn i annan verksamhet än skola och barnomsorg). Lite av din tid kan förändra någons liv. Välkommen att skicka in intresseanmälan!
Minimiåtagande: 
Varje eller varannan torsdag kl. 15:00 till 17:00/18:00
När och var genomförs uppdraget: 
Hjällbo Kyrka i Göteborg
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.