Vi söker nu eldsjälar till den lokala styrelsen för Rädda Barnen i Göteborg

Rädda Barnen, Göteborg

Var?Göteborg
När?Dag, Helg, Kväll/Natt, Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Ekonomisk/social utsatthet, Mänskliga rättigheter
Vad?Förtroende-/styrelseuppdrag

Vad gör Rädda Barnens lokala styrelse i Göteborg? Det är styrelsen som mellan årsmötena leder föreningen. Det handlar bland annat om att planera, leda och ansvara för ekonomi och organisation. Det innebär också att påverka politiker och tjänstepersoner i Göteborgs stad för att säkerställa att barn får sina rättigheter tillgodosedda. Och en av de viktigaste uppgifterna är att ha kontakt med medlemmar och stötta de grupper som arbetar för och med barn i våra verksamheter. Att vara förtroendevald i Rädda Barnens lokalförening i Göteborg är ett uppdrag på två år där du som styrelseledamot är vald av medlemmarna.

Styrelsen har cirka 1-2 styrelsemöten i månaden samt periodvis arbetsmöten och medlemsaktiviteter. Det är också bra om du har erfarenhet av organisatoriskt arbete, tidigare styrelseerfarenhet eller erfarenhet av ledning och styrning, men det är inte ett krav. Det viktigaste är att du har tid, kraft och vilja att påverka!

OM RÄDDA BARNEN

Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer – i Sverige och i världen.

Vi ser en värld som tillgodoser varje barns rätt till liv och utveckling, trygghet och skydd och rätt till delaktighet. Vårt uppdrag är att verka för och inspirera till genomgripande förbättringar i hur barn behandlas och att uppnå omedelbara och bestående förändringar i deras liv.

Rädda Barnen är en folkrörelse som stöds av närmare 250 000 medlemmar och givare. Vi är ca 200 anställda i Sverige varav ett 50-tal tjänster finns på regionala kontor runt om i landet.

Rädda Barnen är en av 30 medlemsorganisationer inom Internationella Rädda Barnen och tillsammans är vi verksamma i mer än 120 länder.

Vi söker nu eldsjälar till den lokala styrelsen för Rädda Barnen i Göteborg.

Brinner du för barns och ungdomars rättigheter och vill engagera dig och göra skillnad? Vi söker dig som är handlingskraftig, har tid, och engagemang.

Specifika önskemål eller information: 
Funktioner som ingår i styrelsen: Ordförande, kassör, kommunikatör, sponsoransvarig, programansvarig och sekreterare. Valberedare är också en viktig funktion inom Rädda Barnen. När du söker ange vilken av funktionerna du är intresserad av.
Minimiåtagande: 
Glöm inte att i god tid begära utdrag ur belastningsregistret hos polisen: Utdrag ur Belastningsregistret Mer information om Rädda Barnen finner du här,  https://www.raddabarnen.se
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget tar 1 år med möjlighet till förlängning.
Anmäl intresse

Anmäl intresse