Vill du vara med och bidra till mer jämlika framtidsutsikter för barn i Göteborg?

Rädda Barnen, Göteborg

Var?Göteborg
När?Kväll/Natt
Hur?Engångsuppdrag, Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​
Vad?Läxläsning

På Bergsgårdsskolan i Hjällbo nådde i snitt 35 % av eleverna i åk 9 kunskapsmålen under vårterminen 2017 och 2018. Att inte ha möjlighet att söka en gymnasieutbildning påverkar både deras framtida yrkeskarriär men även deras psykiska hälsa. För det är inte lätt att drömma och känna hopp om framtiden när man inte klarar av att få betyg som räcker för att söka in på gymnasiet utan istället kommer ut till en arbetsmarknad som kräver en utbildning och/eller erfarenhet du inte har för att få ett arbete.

Rädda Barnen i Göteborg har startat läxhjälp för elever i åk 7-9 måndagar kl:16-18. Till den behöver vi ideella som kan stötta eleverna i de teoretiska ämnena och framför allt i matematik.

Anmälan görs via formuläret nedan.

Specifika önskemål eller information: 
Kunskap i högstadiematematik.
Minimiåtagande: 
Enstaka tillfällen.
När och var genomförs uppdraget: 
På Bergsgårdsskolan i Hjällbo måndagar kl:16-18 under skolterminerna.
Anmäl intresse

Anmäl intresse