591 volontäruppdrag

Rädda Barnen söker projektledare för projektet Join!

Rädda Barnen, Lund

Var?Lund
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Integration och asylsökande, Mänskliga rättigheter
Vad?Administrativa uppgifter, Ledarskap och samordning

Rädda Barnen Lunds projekt Join söker nya projektledare inför höstterminen 2020! Vi arbetar med gruppverksamhet med inriktningar på högstadieungdomar. Vi arbetar med olika typer av aktiviteter som förenar nytta med nöje, som exempelvis olika temakvällar som berör aktuella ämnen. Join ingår även i ett samarbete med en fritidspedagogsgrupp som arbetar för Lunds kultur- och fritidsförvaltning.

I rollen som projektledare arbetar du ideellt. Du ansvarar för att planera nya aktiviteter, rekrytera volontärer, ha kontakt med skol -och fritidsverksamheten på Väster samt delta i verksamhetens aktiviteter utifrån behov. Projektet strävar efter att alltid ha två projektledare för att skapa goda arbetsförutsättningar. Under aktiviteterna med ungdomarna fungerar du som extra stöd för ungdomarna i deras fritidsverksamhet. Du kommer exempelvis fungera som en kompis, ledare och bollplank.

Fördelarna med att bli projektledare är att du får lära dig mer om projektplanering- och ledning. Du kommer också få en god inblick i hur en ideell verksamhet styrs. Dessutom gör du en viktig insats för barn -och ungdomar i ditt närområde. Fördelen med att vara projektledare för projektet Join är att du har möjlighet att forma och påverka projektet utifrån dina visioner och ambitioner.

Specifika önskemål eller information: 
Det krävs inga förkunskaper eller särskild utbildning. Tidigare ideellt arbete är dock fördelaktigt. Det krävs att du kan behärska både svenska i tal och skrift. Vi genomför intervju med framtida projektledare. För att bli framtida projektledare kommer du också få gå en obligatorisk webb-utbildning och lämna in ett utdrag från belastningsregistret. Dessutom kommer du bli erbjuden utbildningsmöjligheter som inte är obligatoriska.
Minimiåtagande: 
2-3 h i veckan. Men vi ser gärna även att man kan vara projektledare i ett år framåt.
När och var genomförs uppdraget: 
Projektet utgår ifrån västra Lund. Aktiviteterna genomförs både dag, eftermiddag och kvällstid.
Tillgänglighet
  • Allergihänsyn
Organisation: 
Rädda Barnen, Lund
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.