Valberedningen för Rädda Barnen i Lund söker nya medlemmar

Organisation: 
  • Rädda Barnen, Lund
Plats: 
  • Skåne
  • Lund
Ändamål: 
Barn och ungdom​
Mänskliga rättigheter

Har du ett intresse av att hjälpa barn och unga? Vill du ha möjligheten att förbättra tillvaron för barn i Lund? Sök till Rädda Barnens lokalförening i Lunds valberedning!

Rädda Barnen har sedan tidigt 1900-tal arbetat för barns rättigheter, i Sverige och runt omkring i världen. Rädda Barnen finns och verkar i 120 länder. Arbetet grundar sig i FN:s barnkonvention som kämpar för bland annat varje barns rätt till hälsa, utbildning och trygghet. Organisationen är politiskt och religiöst obunden.

Valberedningens uppdrag går ut på att hitta kandidater till de styrelseposter som ska tillsättas våren 2020 och nominera dessa till styrelsen. Rent praktiskt innebär det mailkontakt och personliga möten (t.ex intervjuer och styrelsemöten) för att ha en bra relation med styrelsen och även för att rekrytera nya medlemmar. Det är ett roligt arbete där man får träffa många engagerade människor. Dessutom får man en bra inblick i hur en styrelse kan arbeta och fungera.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Mandatperioden 2019/2020
Specifika önskemål eller information: 
Det kräver ingen tidigare erfarenhet men ses som en merit om du har varit engagerad inom Rädda Barnen eller arbetat ideellt.
Minimiåtagande: 
Varierar, som mest 3 timmar i veckan.
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.