613 volontäruppdrag

Rädda Barnen Eslöv söker en kassör

Rädda Barnen, Region Syd

Var?Eslöv
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Integration och asylsökande
Vad?Administrativa uppgifter, Förtroende-/styrelseuppdrag

Är ekonomi din grej? Då är du kanske vår nya kassör! Rädda Barnen söker just nu en kassör till den för närvarande vilande lokalföreningen i Eslöv. Som kassör ansvarar du för att lokalföreningens ekonomiska resurser används korrekt vilket innebär att du sköter bokföringen samt alla in- och utbetalningar. Du bör ha grundläggande kunskaper inom bokföring och ekonomisk redovisning för att vara lämplig för uppdraget. Tillsammans med ordföranden och sekreteraren bildar kassören lokalföreningens styrelse vilket innebär att du deltar vid styrelsemöten som hålls ca varannan månad.

Som kassör spelar du en viktig roll i arbetet med att skapa bättre förutsättningar för barn och unga i Eslöv. Ansök idag!

Om Rädda Barnen

Rädda Barnen är en av världens största barnrättsorganisationer med verksamhet i 120 länder. I Sverige är vi en demokratisk, partipolitiskt och religiöst obunden medlemsorganisation som finns på plats i nästan alla Sveriges kommuner. Vi arbetar för alla barns självklara rätt att överleva, utvecklas och växa upp i trygghet. Våra ca 150 lokalföreningar jobbar med att bygga upp verksamheter för barn, utveckla nätverk och etablera kanaler till lokala beslutsfattare. De är också engagerade i olika kampanjer, påverkansarbete och i det internationella humanitära arbetet.

Specifika önskemål eller information: 
För att vara lämplig för uppdraget bör du ha grundläggande kunskaper inom bokföring och ekonomisk redovisning. Som ideellt aktiv inom Rädda Barnen krävs även utdrag ur polisregistret samt genomförd Tryggare tillsammans-utbildning, Rädda Barnens säkerhetsutbildning i att bedriva trygg verksamhet för barn och unga. Alla nya volontärer i Rädda Barnen erbjuds en introduktionsutbildning om organisationen.
Minimiåtagande: 
Styrelsemöten hålls ca en gång varannan månad, utöver detta varierar arbetsnivån under året. Hur mycket tid du känner att du kan och vill lägga på uppdraget är upp till dig.
När och var genomförs uppdraget: 
Tid och plats för möten bestäms av styrelsemedlemmarna själva.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.