590 volontäruppdrag
Rädda Barnen, Regionkontor Norrköpings logotyp

Rädda Barnen, Regionkontor Norrköping

Rädda Barnen är en politiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och i åtta regioner runt om i världen. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. Vår vision är en värld där alla barns rättigheter tillgodosedda, en värld som respekterar och värdesätter varje barn, som lyssnar till - och lär av - barn och som ger varje barn framtidstro och möjligheter.

I Sverige arbetar vi tillsammans med medlemmarna i våra lokalföreningar för att driva påverkansarbete och skapa opinion kring barns situation. Våra elva regionkontor runt om i landet ger stöd till lokalföreningarna.