Aktivtetsledare för ensamkommande ungdomar

Rädda Barnen, Regionkontoret Stockholm

Var?Stockholm
När?Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Kultur, Social gemenskap, Sport och hobby
Vad?Besöksverksamhet, Kreativa uppdrag, Mentorskap

Engagera dig för unga asylsökandes rätt till en meningsfull fritid!

Rädda Barnen söker dig som tillsammans med unga asylsökande i åldern 18 år och uppåt deltar i olika aktiviteter utefter deras egna behov och intressen. Det kan vara allt från gå på museum, spela instrument, laga mat till att gå på idrottsaktiviteter. Här har du som ideell möjlighet att se till att unga asylsökande får ett uppskattat avbrott från vardagen och skapa positiva minnen tillsammans!

Specifika önskemål eller information: 
Ideella ska lämna in ett utdrag ur belastningsregistret (https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/) i samband med en intervjun i Rädda Barnens huvudkontor i Sundbyberg.
Minimiåtagande: 
2-3 timmar per vecka.
När och var genomförs uppdraget: 
En till två kvällar i veckan i Stockholm beroende på vilka typer av aktiviteter målgruppen efterfrågar.
Anmäl intresse

Anmäl intresse