720 volontäruppdrag

Volontärer sökes till barnaktiviteter med Rädda Barnen i Umeå

Rädda Barnen, Umeå

Var?Umeå
När?Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Ekonomisk/social utsatthet, Mänskliga rättigheter
Vad?Mentorskap, Praktiska uppgifter, Stöd, hjälp och rådgivning

Rädda Barnen i Umeå bedriver föräldraskapsstöd i stadsdelarna Ersboda, Mariehem och Ålidhem. För att så många föräldrar som möjligt ska få möjlighet att delta erbjuder vi barnaktiviteter i anslutning till föräldragrupperna. Detta för att föräldrar inte ska behöva skaffa barnvakt för att kunna delta i föräldraskapsstödet.

Som volontär hjälper du till vid barnaktiviteterna tillsammans med volontärer från Rädda Barnens lokalförening i Umeå. Rädda Barnen har stor erfarenhet av att jobba med barnsäkra platser och strukturerade lekar. Barnen ska erbjudas en trygg och säker miljö av trygga vuxna.

Specifika önskemål eller information: 
Alla volontärer förbereds inför uppdraget genom att få ta del av Rädda Barnens obligatoriska utbildningar som riktar sig alla ideellt engagerade inom Rädda Barnen. Bland annat är det en webb-baserad utbildning som kan göras hemifrån. Som ideellt engagerad inom Rädda Barnen behöver du lämna in ett utdrag från belastningsregistret. Volontärer får även tillgång till annan kompetensutveckling inom Rädda Barnen. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att jobba med barn, ideellt eller professionellt. Du bör ha ett intresse för barnrättsfrågor. Språkkunskaper är en bonus.
Minimiåtagande: 
Varje föräldraskapsstödsgrupp är 4 träffar, där varje träff är ca 2,5 timmar lång. Vi vill gärna att volontärer kan vara med under varje träff i en grupp, för att barnen ska få träffa samma personer varje gång. Omfattningen är då 2,5 timmar gånger 4 träffar = 10 timmar totalt. Vill man vara med fler gånger är det varmt välkommet.
När och var genomförs uppdraget: 
Under 2020 på kvällstid i skolans lokaler i stadsdelarna Ersboda, Mariehem och Ålidhem, med start i slutet av januari. Exakta tider bestäms längre fram.
Tillgänglighet
  • Tillgänglig WC
Organisation: 
Rädda Barnen, Umeå
Anmäl intresse

Anmäl intresse