Rädda Barnen, Göteborg — Göteborg

Styrelseordförande till Rädda Barnens lokalförening i Göteborg för 2023

Det här uppdraget går inte att anmäla sig till längre.
Spara

Beskrivning

Rädda Barnens lokalförening i Göteborg söker en ny styrelseordförande.
Vid nästa årsmöte i februari 2023 kommer nuvarande ordförande att avgå och en ny ordförande behövs för att leda och utveckla lokalföreningens fortsatta verksamhet framåt.

Valberedningen söker nu  en kandidat att nominera inför kommande årsmöte, vilket är medlemmarnas beslutande organ. Som styrelseordförande i Rädda Barnen erbjuds du ett socialt sammanhang där du kan berika din kompetens och erfarenhet samtidigt som du stöttar och påverkar Göteborgs barns rättigheter. Vi söker dig som vill driva och utveckla vårt arbete för barns rätt framåt med engagemang och lyhördhet.

Du förväntas:
 • Leda, förvalta och utveckla verksamhet och ekonomi i enlighet med grundprinciper, stadgar, beslut och riktlinjer fastställda av Rädda Barnen.
 • Tillsammans med övriga styrelseledamöter hålla medlemmar, frivilligledare och frivilliga informerade samt ha en stöttande roll gentemot dem under verksamhetsåret.
 • Tillsammans med övriga styrelseledamöter ansvara för rapportering av verksamhet och ekonomi.
 • Underhålla och utveckla våra interna samarbeten och relationer med tjänstemän och andra lokalföreningar inom Rädda Barnens paraply.

  Du får gärna ha någon eller flera av följande kvalifikationer:
 • Erfarenhet från styrelsearbete.
 • God kunskap om barnrättskonventionen och i övrigt om barns rättigheter.
 • Arbetat med barn: tex inom barnmedicin, socialtjänsten, polis, jurist i barnrättsfrågor mm.

  Du åtar dig att: 
 • Leda och delta när styrelsen sammanträder, minst var 6e vecka. Mötena är förlagda till kvällstid.
 • Löpande delta i styrelsens arbete och ta operativa beslut via mejl/teams möten.
 • Representera Rädda Barnens lokalförening i Göteborg externt och internt.
 • Fullfölja och ha tid för uppdraget inom mandatperioden du är vald till.

Personliga egenskaper vi värdesätter är engagemang i kombination med ödmjukhet och empati, god integritet, ansvarstagande och att du är en lagspelare.

 Söker du ett sammanhang där du kan påverka och göra skillnad?
Inom Rädda Barnen värnar vi om att hitta individer med olika erfarenheter och kunskaper och inte minst god samarbetsförmåga. Alla som är öppna för nya människor och kulturer är välkomna att delta i Rädda Barnens verksamhet.
För att bli nominerad behöver du bli medlem i Rädda Barnen,  vi kommer att behöva utdrag ur polisens belastningsregister, ta en kreditupplysning samt att du genomför vår Tryggare tillsammans-utbildning. Detta är en digital interaktiv utbildning som säkerställer att alla inom Rädda Barnens kan bedriva trygg verksamhet för barn och unga.

OBS! Styrelseposter är volontärtid och varken ersättning eller arvode utgår.

Om Rädda Barnen

Rädda Barnen är världens största självständiga barnrättsorganisation, som har funnits vid barnens sida i över hundra år och vi fokuserar på hållbara insatser – akuta och långsiktiga. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barns rättigheter ska bli verklighet, i Sverige och runt om i världen. När barn blir trygga blir världen trygg. Tillsammans med hela Rädda Barnen har vi en viktig roll i arbetet med att skapa bättre förutsättningar för barn och unga.


Minsta åtagande

Du väljs på minst ett år.

När och var sker uppdraget

Uppdraget görs i Göteborg, ofta kvällstid.

Ändamål

Uppgifter

Åtagande

 • När

  Helg, kväll

 • Typ av uppdrag

  Kontinuerligt uppdrag

Spara

Senaste uppdragen