682 volontäruppdrag

RådRum

RådRums logotyp

RådRum ger gratis råd och vägledning – neutralt, konfidentiellt och opartiskt till personer som behöver hjälp att navigera i det svenska samhället. Vi gör detta genom utbildade frivilligrådgivare. RådRum vänder sig till personer som är nya i Sverige men alla är välkomna. RådRum ska stärka egenmakten hos personer som är nya i Sverige genom att förbättra deras möjligheter att ta tillvara sina rättigheter, skyldigheter och möjligheter i samma utsträckning som resten av befolkningen. RådRum finns idag i Skåne och i Stockholmsregionen. RådRum utvecklas ur en kunskapsallians som består av Hållbar Utveckling Skåne, Sensus Studieförbund, Individuell Människohjälp, Malmö Stad och Region Skåne. Verksamheten finansieras främst av EU-medel från Asyl-migrations- och integrationsfonden (AMIF).