583 volontäruppdrag
RealStars, Ideell Förenings logotyp

RealStars, Ideell Förening

RealStars verkar för en bättre värld fri från trafficking. Vi arbetar på bred front för att skapa debatt och kanalisera opinion som finns mot sex trafficking. Vårt budskap är Fair Sex. Det betyder att vi tycker att sex ska ske på lika villkor, utan tvång eller våld, i alla situationer och för alla människor runt om i världen. Trafficking och prostitution är motsatsen till Fair Sex och måste bekämpas på alla sätt. Genom att verka för Fair Sex är vår övertygelse att skapa ett bättre samhälle. Vi vill bidra till samhällsförändring genom dialog, kampanjer och opinionsbildning. 

Just nu finns inga aktuella uppdrag

Sök bland alla uppdrag