670 volontäruppdrag

Är du engagerad i arbetet för att motverka sexuell exploatering och efterfrågan på sexköp? Realstars söker engagerade styrelsemedlemmar för att starta en föreningsstyrelse i Umeå!

RealStars, Ideell Förening

Var?Distansuppdrag / Umeå
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Mänskliga rättigheter, Politisk påverkan, Upplysning och folkbildning
Vad?Förtroende-/styrelseuppdrag, Ledarskap och samordning, Opinionsbildning/aktivism

RealStars Ideell Förening Sverige är en oberoende ideell organisation som grundades 2010 med syfte att verka för en bättre värld fri från sextrafficking. RealStars arbetar både nationellt och inom EU genom kampanjer och opinionsbildning och där budskapet Fair Sex uttrycks i konst och används i kampanjer. Vi jobbar preventivt på bred front och på olika nivåer i samhället (företagsnivå, individnivå och EU-nivå) för att motverka roten till problemet, nämligen efterfrågan på sexuella tjänster. Nu startar vi en förening i Umeå och söker styrelsemedlemmar!

Under hösten 2020 uppmärksammades kampanjen Hyrflickvän, en kampanj vi gjorde tillsammans med Child10 och som skapade ett nationellt samtal om sugardating. Under våren 2021 har vi fortsatt arbetet i linje med kampanjens budskap, och driver ett proaktivt arbete kommersiell sexuell exploatering av kvinnor och barn via digitala plattformarna. Just nu driver vi även projektet Växtkraft Thai som syftar till att ge ge stöd och bättre förutsättningar till unga kvinnor som arbetar på thaimassageinstitut i runt om i Sverige. Projektet kom ur att massagebranschen är en av de mest riskfyllda branscherna för sexuell exploatering i Sverige idag, och thaimassagesalonger är särskilt utsatta vad gäller arbetsmiljön.

RealStars befinner sig i en utvecklingsfas och vi har bland annat nyligen startat ett projekt i Stockholm finansierat av Stockholms stad. Där fokuseras arbetet gentemot thaimassagesalonger, en av de mest riskfyllda branscherna för sexuell exploatering i Sverige. Vi har sikte på att få fler samarbeten för att stärka RealStars position med att driva ett innovativt arbete mot sexuell exploatering. Utöver projektet som riktar sig till thaimassagesaolonger har vi även för avsikt att sprida fler av RealStars arbetssätt för att motverka efterfrågan på sexköp, och vi välkomnar även nya kreativa sätt att tackla frågan. Vi vill utöka RealStars upptagningsområde ytterligare till att även omfatta delar av norra Sverige, och har i nuläget tagit sikte på Västerbotten med Umeå som utgångspunkt för bildandet av en ny föreningsstyrelse!

Specifika önskemål eller information: 
Ingen särskild utbildning behövs, men tidigare erfarenhet av föreningsarbete är meriterande. Föreningsarbetet inom RealStars bedrivs i första hand på svenska. Att delta som styrelsemedlem ger möjlighet att påverka föreningens arbete för en värld fri från trafficking för sexuella ändamål, och alla nya styrelsemedlemmar kommer att få en introduktion i RealStars arbete samt i de frågor vi jobbar med.
Minimiåtagande: 
Ungefär ett styrelsemöte/månad eller tre styrelsemöten/termin. Där emellan kan tid läggas på kommunikation inom den nystartade föreningen samt kommunikation med kansliet i Göteborg. Under uppstartsfasen (ungefär den första månaden) kan mer tid läggas då det introduktionsutbildning kommer att hållas. Likt alla idella engagemang läggs så mycket tid som styrelsemedlemmarna har möjlighet till, och RealStars förhoppning är att vi ska kunna bygga en föreningsstyrelse i Umeå som har lust och tid att etablera organisationen brett!
När och var genomförs uppdraget: 
Umeå. Möten kommer ske digitalt så bor du i en närliggande stad kan det finnas goda möjligheter att ändå kunna delta i ett effektivt styrelsearbete.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.