498 volontäruppdrag

Vill du hjälpa flyktingar i Grekland hemifrån?

Refugee Relief

Var?Stockholm / Distansuppdrag
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Ekonomisk/social utsatthet, Internationellt arbete i Sverige, Mänskliga rättigheter
Vad?Evenemangsuppgifter, Information och kommunikation, Insamling

Refugee relief växer för att kunna hjälpa fler människor på flykt. Vi söker volontärer till flera grupper:

Sponsring och företagssamarbeten:
Sponsringsgruppens uppdrag går bl.a. ut på att arbeta vidare med vår strategi för sponsring och företagssamarbeten tillsammans med Linda som är ansvarig i styrelsen. Gruppen kommer också arbeta med att identifiera samarbetspartner inom olika kategorier tex donationer (saker vi samlar in), sponsring frakt och sponsring generellt. Gruppen kommer etablera och underhålla kontakter med företag inom dessa kategorier.

Eventgruppen:
Denna grupp arbetar med att planera olika typer av evenemang/event med syfte att informera om situationen för människor på flykt som befinner sig i Grekland och samla in pengar till föreningen. Det kan handla om allt från utställningar, till AWs, olika typer av kulturella evenemang m.m. Eventen planeras gärna i samarbete med andra organisationer/företag etc. I dessa tider fokuserar vi på digitala alternativ.

Sociala medier:
Uppdraget går ut på att hjälpa till att färdigställa och utveckla strategin för sociala medier tillsammans med Lotta och Stina som är ansvariga i styrelsen, lägga en "månadsplanering" för inlägg samt skriva och dela inlägg, stories, gilla och kommentera andra aktörer osv med syfte att öka vårt genomslag och synlighet. Vi använder sociala medier för att delvis nå ut med vårt budskap om situationen för människor på flykt samt för att få in pengar till inköp och frakt av donationer som vi mottar i Stockholm som sedan skickas till Grekland m.m.

Insamlingsgruppen:
Vi har idag ett lager i centrala Stockholm där vi tar emot donationer. Denna grupp kommer arbeta med att ta emot donationer löpande under året efter behov, enligt en rutin som ska tas fram, samt arbeta mer intensivt också med att packa i samband med de större insamlingar vi gör två gånger årligen. Gruppen kan också komma att hämta upp donationer exempelvis från företag. Denna grupp är baserat i Stockholmsområdet.

Specifika önskemål eller information: 
För att kunna genomföra uppdraget behöver du ha tillgång till telefon och dator. Uppdraget är inte bundet till en geografisk plats, men undantag för insamlingsguppen som är baserad i Stockholmsområdet.
Minimiåtagande: 
Du kan själv påverka när du vill utföra uppdraget och hur mycket tid du vill lägga. Vi ser gärna att du lägger 4-8 timmar per månad men det är inte ett krav. Vill du lägga mer tid är det också välkommet. Det viktigaste är att uppdraget fungerar för dig i din vardag. Som volontär hos oss får du en introduktion till föreningen och uppdraget. Du arbetar i nära kontakt med styrelsen.
När och var genomförs uppdraget: 
När uppdraget ska genomföras och hur kommer vi överens om tillsammans.
Tillgänglighet
  • Allergihänsyn
  • Ledarhund
  • Tillgänglig entré
  • Tillgänglig WC
Uppdraget genomförs till största delen i det egna hemmet.
Organisation: 
Refugee Relief
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.