701 volontäruppdrag

RWS söker projektledare till projekt i skog och mark

Refugees Welcome Stockholm

Var?Stockholm
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Integration och asylsökande, Miljö och natur, Social gemenskap
Vad?Administrativa uppgifter, Ledarskap och samordning, Praktiska uppgifter

Vi söker dig som är en van projektledare med förmåga att arbeta självständigt och driva projektet framåt. Refugees Welcome Stockholm (RWS) har fått en mindre summa projektmedel för att genomföra aktiviteter ute i naturen. Genom projektet får alla deltagare bekanta sig med den svenska naturen, lära sig om varför vi behöver värna om den biologiska mångfalden och lära sig övergripande om miljö- och naturfrågor. Vår förhoppning är att deltagarna ska finna lust att själva söka sig ut i naturen. Målgruppen är både asylsökande, nyanlända och etablerade svenskar inom olika åldrar.

Dina uppgifter som projektledare är att planera i linje med projektplanen, genomföra och följa upp projektet samt att hålla koll på budgeten, dock utförs själva redovisningen av andra i organisationen. Med hjälp av de medel som beviljats är idén att boka personer som har specialkompetens till varje enskild aktivitet. Som projektledare behöver du alltså inte sitta på all kunskap själv, din uppgift är att sköta det praktiska och ha ett intresse för naturen.

Alla aktiviteterna är inom områdena natur, hållbarhet och utomhusaktiviteter. Exempelvis, naturspråkvandring, besök på lokal bondgård, utflykt i Stockholms skärgård, skridskoåkning och svamplockning.

Det är ett stort plus om du på något sätt har kontakter med en eller flera andra organisationer som är verksamma inom området natur. Till din hjälp har du verksamhetssamordnare och styrelse för RWS, samt andra volontärer i föreningen.

Refugees Welcome Stockholm är en religiöst och partipolitiskt obunden organisation vars syfte är att hjälpa människor på flykt som kommer till Stockholm. Vi startade på T-centralen hösten 2015 och driver sedan dess beredskaparbete och opinionsbildning och inkluderande verksamhet som engagerar ca 80 volontärer. Exempel på verksamheten är språkcafé, kulturmöten, juridisk rådgivning, aktiviteter för barn, svenskundervisning, programmeringskurser, ett fotbollslag, med mera. Det aktuella projektet är ett sätt att vidga vårt inkluderingsarbete.

Specifika önskemål eller information: 
Det är viktigt att du som verksamhetssamordnare är väl införstådd med och skriver under på föreningens syfte, värdegrund och det opinionsarbete RWS bedriver. Som ansvarig för en verksamhet krävs också att du blir medlem i föreningen.
Minimiåtagande: 
Allt arbete inom RWS sker ideellt. Därför styr du i stor mån över tiden du lägger på uppdragen. Vi uppskattar dock att du behöver vara beredd att lägga ca 20-30 timmar under den första månaden och sedan ca totalt 50 timmar under resten av projektet som löper fram till juli 2020.
När och var genomförs uppdraget: 
Aktiviteterna hålls inom Stockholms län och projektet pågår fram till juli 2020.
Anmäl intresse

Anmäl intresse