500 volontäruppdrag

Regndroppen

Regndroppen är en ideell förening som är religöst- och politiskt obunden. Vårt syfte är att arbeta förbyggande med personer som är oroliga för sitt pornografibruk och/eller sexuella fantasier rörande t.ex; - våld, barn eller annat sexuellt problembeteende. Detta gör vi i med främsta syftet i att förbygga sexuellt våld mot barn. Regndroppen drivs av volontärer. Mailen och chatten bemannas av personer som är redo att lyssna på personer som är oroliga för sitt pornografibruk och/eller sexuella fantasier rörande t.ex; - våld, barn eller annat sexuellt problembeteende. Våra volontärer har bakgrund inom beteendevetenskap, psykologi, psykiatri och ​
har erfarenhet och vilja att möta personer i kris eller personer som är i behov av vägledning. Vi är dock inte behandlande, vi är stöttande i hantering av upplevelser samt den hjälpsökning och vägleder personer till adekvat hjälp om så skulle önskas.