498 volontäruppdrag

Republikanska föreningen söker styrelseledamot med erfarenhet av föreningsutveckling

Republikanska föreningen

Var?Stockholm / Distansuppdrag
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Mänskliga rättigheter, Politisk påverkan, Upplysning och folkbildning
Vad?Evenemangsuppgifter, Förtroende-/styrelseuppdrag, Ledarskap och samordning

Republikanska föreningen är en partipolitiskt obunden förening som arbetar för att på ett demokratiskt sätt avskaffa den svenska monarkin till förmån för införandet av republik. Föreningen drivs av en ideell styrelse bestående av ordförande, vice ordförande, kassör, internationell sekreterare, tre ledamöter samt två ersättare. Det operativa dagliga arbetet utförs av vår medarbetare.

Vi har idag ca 8 500 medlemmar och det republikanska stödet växer i Sverige.

Föreningens arbets styrs utifrån kongressens fattade beslut, antagen kommunikationsplan och strategi för republik. Under den senaste mandatperioden har styrelsen arbetat i arbetsgrupper mellan styrelsemöten för att bereda frågor och driva starkare påverkans- och opinionsarbete.

Nu söker vi ny ledamot till vår nationella styrelse. Som ledamot ser vi att du har ett driv och tycker att medlemsrekrytering och medlemsvård är viktiga delar inom föreningslivet men också har förståelse för aktivism. Republikanska föreningen vill som stora delar av föreningssverige behålla de traditionella folkrörelsekämparna och attrahera aktivisterna i arbetet för att göra Republikanska föreningen till en modern folkrörelse där du förväntas ha en nyckelroll. Självklart är du övertygad republikan.

Du blir vald på två år.

Huvudsakliga uppgifter

Vara aktiv ledamot av styrelsen

Engagera, attrahera och rekrytera medlemmar

Driva föreningen i riktning mot att bli en modern folkrörelse

Specifika önskemål eller information: 
Erfarenhet från styrelsearbete Erfarenhet från medlemsorganisation Erfarenhet av medlemsrekrytering (på professionell nivå är extra meriterat) Erfarenhet från försäljningsbranschen
Minimiåtagande: 
Varierar men fördelat på årets alla månader ca 10 timmar per månad.
När och var genomförs uppdraget: 
Styrelsemötena genomförs vanligen i Stockholm där vårt kansli är placerat. Varje höst genomförs en verksamhetskonferens utanför Stockholm, icke-kongressår genomförs även en vårkonferens Vissa resor i landet kan förekomma. Resor, kost och logi: föreningen står för resor i samband med uppdraget. Då logi är nödvändigt står föreningen även för detta, samt mat under mötena. Arvode: inget arvode utgår till förtroendevalda i föreningen.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.