572 volontäruppdrag

RFSL Newcomers söker volontärer!

RFSL, Umeå

Var?Umeå
När?Helg, Kväll/Natt
Hur?Engångsuppdrag, Kontinuerligt uppdrag
Varför?Ekonomisk/social utsatthet, Integration och asylsökande, Mänskliga rättigheter
Vad?Kreativa uppdrag, Praktiska uppgifter, Stöd, hjälp och rådgivning

RFSL Newcomers är ett nätverk för och med asylsökande, papperslösa och nyanlända hbtq-personer. Våra medlemmar kommer från alla delar av världen och har ofta flytt förföljelse i sitt hemland på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. Vi har träffar en gång i veckan där vi pratar, äter mat, fikar, pysslar, ser på film, spelar spel och bara umgås.

Det finns flera olika sätt att vara volontär på!

Vem du än är så tror vi att du har något att bidra med och vi är alltid öppna för förslag på hur du skulle kunna hjälpa oss och våra medlemmar.

  • Du kan t ex hjälpa till att organisera och delta på några av våra återkommande möten för och med våra medlemmar.
  • Starta nya aktiviteter! Vill du starta ett språkcafé? Vill du organisera CV-workshops och coacha våra medlemmar i deras jobbsökande? Vill du organisera filmkvällar? Välkommen med dina idéer.
  • Du kan också bli kontaktperson. Som kontaktperson till en hbtq-flykting stöttar du en enskild person med frågor som hen kan tänkas ha.

Många medlemmar behöver stöd och hjälp med praktiska ärenden då det inte alltid är lätt att navigera i samhället som nyanländ. Mycket av den information som tillhandahålls av sjukvården, Migrationsverket och andra institutioner/myndigheter kan vara otillgänglig och svår att hitta för en nyanländ flykting.

Tveka inte att ta kontakt med oss om du har några frågor! Vi är alltid i behov av volontärer.

Specifika önskemål eller information: 
Det är en stor fördel om du kan prata ett eller flera språk utöver svenska och engelska. Spanska, farsi, arabiska, franska, ryska, swahili – you name it!
Minimiåtagande: 
Det är upp till var och en hur aktiv hen kan/vill vara och vi lägger stor vikt vid att diskutera var och ens möjligheter och förmåga. Ingen volontär är ensam, utan vi hjälps alla åt och stöttar varandra vid behov. Att vara volontär är ett viktigt uppdrag och det är en bra punkt att ha på sitt CV. Hur ofta en är med beror på vilken typ av volontärsuppdrag en är intresserad av.
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget kan genomföras antingen på plats på RFSLs kontor i centrala Umeå under de möten som vi har varje vecka eller behovsbaserat beroende på vilket typ av uppdrag du är intresserad av, det finns utrymme för att diskutera detta.
Tillgänglighet
  • Tillgänglig entré
  • Tillgänglig WC
Organisation: 
RFSL, Umeå
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.