587 volontäruppdrag

RFS söker jurister för volontäruppdrag

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS

Var?Distansuppdrag
När?Dag
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Ekonomisk/social utsatthet, Mänskliga rättigheter
Vad?Juridik

Vill du göra en insats för engagerade medborgare i civilsamhället?

Vi på Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS) söker volontärjurister som vill hjälpa oss att besvara frågor från våra medlemmar som är gode män, förvaltare, gode män till ensamkommande barn och särskilt förordnade vårdnadshavare.

Våra medlemmar är lekmän och saknar ofta juridiska kunskaper och känner sig ofta ensamma i sitt uppdrag. De lagar som reglerar uppdragen är föräldrabalken, lag om god man för ensamkommande barn och socialtjänstlagen. Ofta berör frågorna även LSS, arvskiften, fastighetsförsäljningar, skadestånd, överklaganden av beslut hur medlemmen kan bevaka sin huvudmans intressen på bästa sätt vid interaktion med andra aktörer som överförmyndare, socialtjänst och andra myndigheter. Frågorna kan därför variera mellan grundläggande frågor till mer avancerat.

Specifika önskemål eller information: 
Du är jurist, gärna med erfarenhet inom de aktuella lagområdena. Du är intresserad av att hjälpa våra medlemmar genom att bidra med din kunskap på ideell basis (ekonomisk ersättning utgår inte).
Minimiåtagande: 
Omfattning på volontäruppdraget kan variera, men i genomsnitt två frågor per vecka. Vi har gärna en dialog kring hur din situation ser ut. Vi bedömer att man bör avsätta 2-3 timmar per ansvarsvecka för att besvara de inkomna frågorna.
När och var genomförs uppdraget: 
Våra medlemmar mejlar sina frågor till oss och juristvolontärerna har ett rullande schema gällande ansvar för att svara på dessa. Svar på de frågor som sänds till volontärjuristen förväntas inkomma senast sju arbetsdagar efter att de sänts till volontärjuristen. I utbyte får du ett stimulerande och meriterande uppdrag!
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.