Röda Korset, Botkyrka

Röda Korset, Botkyrkas logotyp

Välkommen till Botkyrka Röda Korskrets. Vi bedriver verksamheter utifrån de behov som finns i Botkyrka och tillgång på frivilliga med olika erfarenheter som vill engagera sig i verksamheter. Vi driver också helt på frivillig väg en Second hand-butik på Tuna torget 3. 

Alla som är engagerade i Botkyrka Rödakorskrets arbetar som frivilliga. Kom med du också!