528 volontäruppdrag

Kan du hjälpa oss att ställa om till digital läxhjälp och språkträning?

Röda Korset, Botkyrka

Var?Botkyrka / Distansuppdrag
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Barn och ungdom​, Integration och asylsökande
Vad?Läxläsning, Språkträning och översättning, Utbildning

Vi är i behov av Dig som är duktig på digitala verktyg som teams och/eller google hang out och som vill starta upp vår digitala läxhjälp. Behovet av läxhjälp och språkträning är stort och därför vill vi komma igång så fort som möjligt.

Du ska som Frivilligledare både starta upp den digitala verksamheten samt hjälpa våra läxhjälpare att komma igång med läxhjälp och språkträning. En del av våra frivilliga är digitalt bevandrade medan andra behöver både utbildning och träning. Både vår läxhjälp och vår språkträning behöver därför struktureras och organiseras så att det fungerar i det digitala rummet.

Uppdragsbeskrivning

Du förväntas:

Organisera verksamheten med stöd av styrelsen
Aktivt delta i att planera och utforma verksamheten
Delta i att utforma och använda lämpliga metoder i verksamhetstillfällen.
Bidra aktivt till att utveckla och förbättra verksamheten tillsammans med andra frivilliga och deltagare.
Sprida information om verksamheten.
Möta varje människa utan ett ”vi och dom”-tänkande
Delta i en webbaserad introduktion om Röda Korset.
Delta i utvärderingsmöten online.

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. Det är meriterande om du kan tala och förstå andra språk än svenska och engelska.

Specifika önskemål eller information: 
Är det här du? Du älskar att ta tag i ett projekt och leda det från start till mål. Du är självgående och skaffar dig de kunskaper du behöver Du är driven som person Du har goda kunskaper i digitala mötesplatser. Röda Korset använder fn Teams Tillgång till dator, uppkoppling till internet och gärna ett headset med mikrofon. Erfarenhet av att arbeta i grupper. Pedagogisk förmåga. Förmåga att organisera och planera.
Minimiåtagande: 
Uppdraget är ett projekt och det är svårt att beräkna tiden.
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget genomförs mestadels via nätet.
Organisation: 
Röda Korset, Botkyrka
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.