600 volontäruppdrag

När det oväntade händer. Vill du vara en stödjande människa i kris. Botkyrka Röda Kors krets söker flera krisstödjare

Röda Korset, Botkyrka

Var?Botkyrka
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Engångsuppdrag, Kontinuerligt uppdrag
Varför?Kris- och samhällsberedskap
Vad?Stöd, hjälp och rådgivning

Om något allvarligt händer finns Röda Korsets frivilliga där som ett medmänskligt stöd. Vi deltar inte i räddningstjänstens arbete utan vi kallas in om det behövs människor som kan trösta, lyssna och finnas till hands.

Du ingår i den Botkyrkakretsens krisgrupp och är beredd att agera till stöd för dina medmänniskor när det oförutsedda inträffa och och då samhällets resurser inte räcker till. Uppdraget är ideellt.

Du får utbildning för ditt uppdrag och gruppen träffas 1-2 gånger varje termin för att uppdatera dina kunskaper och öva.

Specifika önskemål eller information: 
Berätta i din ansökan varför du vill delta i gruppen, om du har några erfarenheter inom området och vilka språk du talar och var du bor..
Minimiåtagande: 
Uppdatering 1-2 kvällar/termin. Vid behov från samhället då du vid varje tillfälle kan ta ställning till om du kan medverka eller inte.
När och var genomförs uppdraget: 
Huvudsakligen i Botkyrka kommun.
Organisation: 
Röda Korset, Botkyrka
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.