Bli frivillig Första hjälpare

Röda korset, Första Hjälpen Gruppen, Halmstad

Var?Halmstad
När?Dag, Helg, Kväll/Natt, Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Hälsa, Kris- och samhällsberedskap
Vad?Evenemangsuppgifter, Praktiska uppgifter

Röda Korsets Första hjälpen-grupper anlitas vid idrottstävlingar, rockkonserter och andra evenemang där det behövs olycksfallsberedskap. Grundtanken med Första hjälpen-gruppernas medverkan är att snabbt kunna göra ett första omhändertagande vid eventuella skador och sjukdomar. Det kan handla om allt från enklare omplåstring till livsuppehållande åtgärder i väntan på ambulans.

Specifika önskemål eller information: 
Du behöver inga tidigare kunskaper, vi ger dig all utbildning du behöver. För att genomgå den första träningsperioden måste du vara minst 16 år och för att sedan kunna bli behörig Första hjälpare måste du vara minst 18 år. Självklart ställer du dig bakom Röda Korsets värderingar.
Minimiåtagande: 
Du ska ha tid att delta på ovan nämnda utbildningar och träffar. Sammanlagt ska du kunna genomföra minst 30 uppdragstimmar efter fullbordad utbildning och minst 2 uppdrag per år.
När och var genomförs uppdraget: 
Innan du påbörjar ditt uppdrag får du först genomgå en "träningsperiod". Detta innebär bland annat en 6-timmars utbildning i grundläggande första hjälpen/hjärt-lungräddning och en utbildning i Röda Kors-kunskap och sedan får du följa med erfarna Första hjälpare på uppdrag. Därefter går du en grundutbildning till Första Hjälpare som genomförs över två helger. Förutom uppdragen träffas vi i gruppen varannan vecka för att öva olika moment.
Anmäl intresse

Anmäl intresse