Besökare till Migrationsverkets förvar i Kållered

Organisation: 
  • Röda Korset, Göteborg
Plats: 
  • Västra Götaland
  • Göteborg
Ändamål: 
Integration och asylsökande
Mänskliga rättigheter
Social gemenskap

Varje måndag besöker en grupp frivilliga Migrationsverkets förvar i Kållered. Som besökare erbjuder vi stöd, såsom samtal och sociala aktiviteter, till frihetsberövade asylsökande och andra migranter. Målet är att motverka risken för att personer i förvar förlorar sin självkänsla och värdighet samt i största möjliga mån garantera att de behandlas värdigt och humant. De förvarstagna har stora behov av att prata med någon utomstående.

Vi söker dig som:
- är genuint intresserad av människor
- har erfarenhet av att möta personer i svåra situationer
- har förmåga att förmedla information på ett enkelt och tydligt sätt
- kan sätta gränser, både för dig själv och andra
- är lugn och trygg i dig själv

Om du dessutom pratar arabiska, dari, persiska eller något annat språk utöver svenska och engelska så är det en merit.

Röda Korset kommer att erbjuda dig den utbildning du behöver för ditt uppdrag.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Som frivillig ingår du i en grupp som besöker Migrationsverkets förvar i Kållered på måndagar kl 18-20.
Specifika önskemål eller information: 
Mer information ges på vårt informationsmöte den 8 januari 2019 i Göteborg. Anmäl ditt deltagande till frivilliggruppledare Cecilia Örnroth på mail cecilia.ornroth@telia.com. Samtliga intresserade intervjuas inför uppdraget och genomför Röda Korsets obligatoriska e-kurser. Därefter kompletteras e-kurserna med Röda Korsets grundkurs om uppdraget, vilken kommer hållas den 23 februari kl 18.00 i Göteborg samt Migrationsverkets introduktion för besökare vilken hålls på plats på förvaret i Kållered. Du får ersättning för resor i samband med uppdraget.
Minimiåtagande: 
För att antas som besökare behöver du åta dig att besöka förvaret minst en måndag i månaden under minst ett år och ha fyllt 18 år.
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.

Klicka för att se fler uppdrag per kategori: