522 volontäruppdrag

Bli volontär i promenadgruppen Språkcafé Walk-n-Talk

Röda Korset, Linköping

Var?Linköping
När?Dag
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Hälsa, Integration och asylsökande, Social gemenskap
Vad?Information och kommunikation, Ledarskap och samordning, Språkträning och översättning

Ideellt uppdrag

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Som frivillig inom Träna svenska bidrar du till att stärka människors förutsättningar att hantera och påverka sin situation. Språket är viktigt för att komma in i det svenska samhället. Lika viktigt är att umgås med andra och skapa nya kontakter. När vi träffas utgår vi från deltagarnas språknivå och intressen som kan vara olika från gång till gång. Det viktiga är att vi övar och hjälper varandra att utveckla språket, inte att kunna perfekt grammatik.

Talar du bra svenska? Är du en pratglad person? Tycker du om att promenera? Vill du röra på dig under dagen?

Vill du samtidigt göra en insats för någon som vill lära sig svenska?

Språkcafé Walk-n-Talk är en promenadgrupp som träffas en gång i veckan och promenerar samtidigt som deltagarna samtalar på svenska med syfte att använda svenskakunskaperna på ett lätt och ledigt sätt i vardagen tillsammans med svensktalande personer.

Alla är välkomna och deltar utefter sina egna förutsättningar.

Promenaden utgår från Domkyrkan i centrala Linköping, Måndagar kl.15:00-16:00.

START 1 MARS

Uppdragsbeskrivning

Du förväntas:

- samla deltagarna vid promenadens början.
- leda tillbaka promenaden till startpunkten efter ca 60min.
- delta i konversationer med deltagarna så de kan öva svenska.
- att anpassa språket efter deltagarnas egna förutsättningar.
- möta varje människa utan ett ”vi och dom”-tänkande.

Introduktion/kurser

För att bli aktiv i verksamheten behöver du ta del av ett par obligatoriska e-kurser:

  • Rödakorskunskap
  • Att vara frivillig
  • Uppförandekoden

Du erbjuds även organiserade erfarenhetsutbyten och vid behov avlastningssamtal
(externt eller internt).

Frivilligprofil

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag.

För att kunna utföra uppdraget behöver du:

Lämna ett utdrag från polisens belastningsregister

Det är meriterande om du kan tala och förstå andra språk än svenska och engelska.

Det är också viktigt att du:

  • är lugn och trygg i dig själv och har god självkännedom
  • är nyfiken, lyhörd och flexibel
  • är kreativ

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.

Vi har sju grundprinciper:
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet

Specifika önskemål eller information: 
Alla som vill engagera sig i Röda Korset måste göra online kurserna Rödakorskunskap, Att vara frivillig, Uppförandekoden. Dessa är gratis och du får tillgång till dem när du anmäler ditt intresse för uppdraget.
Minimiåtagande: 
1 timme i veckan, 3 gånger i månaden. Uppdraget är ideellt.
När och var genomförs uppdraget: 
Linköping City (Domkyrkan) Måndagar kl 15-16.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.