592 volontäruppdrag

Bli volontär i vår second hand-butik i Skäggetorp

Röda Korset, Linköping

Var?Linköping
När?Dag, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Ekonomisk/social utsatthet, Social gemenskap
Vad?Försäljning

Du behövs!

Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Som frivillig butiksmedarbetare inom second hand bidrar du till ett hållbart samhälle både genom att möjliggöra återanvändning men också genom resursmobilisering. Överskottet från intäkterna i second hand-butikerna går till Röda Korsets hjälpverksamhet lokalt, nationellt och internationellt. Butikerna fungerar också som mötesplatser där olika verksamheter erbjuds.

Uppdragsbeskrivning

Du förväntas att:

  • Följa och uppdatera sortimentet i butiken
  • Möta kunder, stå i kassan och ge service
  • Bidra till att butikens estetiska riktlinjer efterlevs
  • Delta i en introduktion och webbkurser. Du erbjuds även fortbildning för uppdraget.

Utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid händelse av kris.

Omfattning

Du schemaläggs ungefär 3–4 timmar per gång men hur ofta avgör du själv. Du schemaläggs tillsammans med fler frivilliga i butiken i Skäggetorp, Linköping.

I Linköping driver vi tre stycken second hand-butiker. Men, under hösten 2020 är det bara Skäggetorp som är öppen, på grund av rådande omständigheter.

I Skäggetorp ligger vår största butik. Här har vi vårt lager och alla gåvor körs hit först för att kolla dess skick och eventuellt reparera/renovera gåvorna för att sedan säljas i någon av butikerna. I Skäggetorp finns en butiksanställd och två anställda chaufförer som arbetar tillsammans med volontärer, personer som arbetstränar eller språktränar samt personer från frivården. Skäggetorpsbutiken är en dynamisk arbetsplats och här är den andra dagen inte sig lik. Hit söker vi pålitliga och trygga volontärer som också tycker om att stötta, coacha och motivera sina medarbetare. Tycker du om att reparera/renovera möbler, sy någonting nytt från gammalt eller är inredningsintresserad med öga för detaljer är du också perfekt för Skäggetorpsbutiken.

Är det här du?

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag.

För att kunna utföra uppdraget behöver du inga förkunskaper men vi ser gärna att du är intresserad av butiksarbete och tycker om att möta människor och ge service.

Därutöver ser vi gärna att du är lyhörd och flexibel samt har ett trevligt bemötande.

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.

Vi har sju grundprinciper:
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet

Specifika önskemål eller information: 
Erfarenhet från servicesektorn
Minimiåtagande: 
Ca 3h/dag, minst 4ggr/mån
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget genomförs under Second Hand Butiken i Skäggetorp Centrums öppettider mån-fre kl.10-18. När du ansöker blir du kontaktad av Verksamhets Chef Madeleine Szente som du sedan träffar för att prata närmare om volontärtjänsten. Vi försöker att forma volontärtjänsten efter den tid och de förutsättningar du har.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.