529 volontäruppdrag

Fler svensktalande sökes till Digitalt Språkcafé!

Röda Korset, Linköping

Var?Distansuppdrag
När?Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Integration och asylsökande, Social gemenskap
Vad?Språkträning och översättning, Stöd, hjälp och rådgivning

I början på september flyttade vi Språkcafét ut på promenader och kallade det Språkcafé Walk-n-Talk. I city var det välbesökt och när promenaderna började lida mot sitt slut i slutet av oktober var det många, både deltagare och volontärer, som önskade att vi skulle fortsätta inomhus. Vi låg i startgroparna för att starta upp Språkcafén inomhus när de nya restriktionerna kom. Men skam den som ger sig!

Digitalt Språkcafé får det bli!

Ideellt uppdrag

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Som frivillig inom Träna svenska bidrar du till att stärka människors förutsättningar att hantera och påverka sin situation. Språket är viktigt för att komma in i det svenska samhället. Lika viktigt är att umgås med andra och skapa nya kontakter. När vi träffas utgår vi från deltagarnas språknivå och intressen som kan vara olika från gång till gång. Det viktiga är att vi övar och hjälper varandra att utveckla språket, inte att kunna perfekt grammatik.

Uppdragsbeskrivning

Du förväntas:

  • anpassa såväl grupp som metod efter deltagarnas egna förutsättningar.
  • möta varje människa utan ett ”vi och dom”-tänkande
  • aktivt söka efter metoder för att göra verksamheten så givande som möjligt för frivilliga och deltagare. Detta kan exempelvis ske genom dialog med andra liknande verksamheter.
  • sprida information om, utveckla och aktivt leda verksamheten tillsammans med andra frivilliga och med deltagarna.
  • delta i en introduktion och webbkurser. Du erbjuds även fortbildning för uppdraget.
  • utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris.

Du behöver:

Ladda ner Zoom till datorn eller mobilen (gratis)
Skapa ett konto.
Dator med webcamera eller mobil med framåtpekande kamera.

Är det här du?

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag.

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.

Vi har sju grundprinciper:
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet

Specifika önskemål eller information: 
Du ska med lätthet kunna uttrycka dig korrekt på svenska. För att kunna utföra uppdraget behöver du: ha erfarenhet av att arbeta i grupper ha pedagogisk förmåga ha förmåga att organisera och planera Det är meriterande om du kan tala och förstå andra språk än svenska och engelska. Det är också viktigt att du: är lugn och trygg i dig själv och har god självkännedom är nyfiken, lyhörd och flexibel är kreativ kan bekräfta och vågar vara känslomässigt nära kan sätta gränser, både för dig själv och andra samt hålla dig till riktlinjer. Du behöver kunna: Ladda ner Zoom till datorn eller mobilen (gratis) Skapa ett konto. Ha tillgång till dator med webbkamera eller mobil med framåtpekande kamera.
Minimiåtagande: 
Du åtar dig att: delta vid minst ett tillfälle i veckan. Måndag kl.17-18, och/eller torsdag kl.17-18 Start 7 jan. Minsta åtagande 1h/veckan i 6 mån.
När och var genomförs uppdraget: 
Online, via Zoom.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.