Är du kommunikationsgruppens nya frivilligledare?

Röda Korset, Malmökretsen

Var?Malmö
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Övrigt
Vad?Administrativa uppgifter, Information och kommunikation, Kreativa uppdrag

Som frivilligledare leder du arbetet inom kommunikation för Malmökretsen i samarbete med verksamhetsutvecklare och frivilliga. Som person är du driven, engagerad, strukturerad och ansvarstagande. Du har goda kunskaper i nyhetsrapportering och digitala medier. Det är av stor vikt att du formulerar dig väl i tal och skrift och har mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska.

Ditt uppdrag som frivilligledare innebär bland annat följande:

  • Ansvara för det övergripande strategiska arbetet att lägga kommunikationsplaner och utveckla verksamheten.
  • Ta emot kommunikationsbeställningar från Malmökretsens olika verksamheter och fördela dem på Kommunikationsgruppens olika arbetsgrupper för behandling. Du har ansvaret för samordningen från mottagande till leverans av en beställning.
  • Vid behov stötta de olika arbetsgrupperna.
  • Sköta rekryteringen av nya frivilliga.
  • Genomföra möte för kommunikationsgruppen en gång i månaden.

Malmökretsens kommunikationsgrupp bildades i januari 2014 och består idag av ca 20 frivilliga, fördelade inom kompetenserna nyheter/översättning, foto/film, marknadsföring och orginal.

Specifika önskemål eller information: 
Vi erbjuder kurser i Rödakorskunskap, Att vara frivillig, Medmänskligt bemötande, Första Hjälpen och Ideellt Ledarskap. Du får ingen lön utan istället erbjuder vi dig en meningsfull fritid, kompetensutveckling och gemenskap!
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget uppgår till 3-5 timmar/vecka per frivilligledare med viss variation beroende på situation.
Anmäl intresse

Anmäl intresse