Besök en medmänniska!

Röda Korset, Malmökretsen

Var?Malmö
När?Dag, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Kultur, Social gemenskap, Äldre
Vad?Besöksverksamhet, Stöd, hjälp och rådgivning

Vill du bli en viktig del av en medmänniskas liv? Då är detta ett uppdrag för dig!

Som frivillig i besöksverksamheten besöker du en annan person som av någon anledning känner sig ensam. Besöken utformar ni själva utifrån gemensamma intresse men vanligtvis brukar det vara ett samtal över en kopp kaffe, en promenad eller högläsning. Sök som frivillig till detta uppdrag! Och få ett ömsesidigt utbyte av en medmänniska med fantastiska historier.

Specifika önskemål eller information: 
Som frivillig får du utbildning och handledning i vad det innebär att vara en del av besöksverksamheten och Röda Korset. Tillsammans har vi nätverksträffar där vi delar erfarenheter, gör studiebesök och har föreläsare. Din uppgift är att bidra till den goda stämningen som är öppen och tillåtande.
Minimiåtagande: 
Du förbinder dig att göra besök i minst sex månader minst en gång var annan vecka, gärna en gång i veckan, om inget oförutsett händer.
När och var genomförs uppdraget: 
Plats kan variera, detta är något du bestämmer tillsammans med den du besöker.
Anmäl intresse

Anmäl intresse