Frivillig sökes för svenskundervisning till föräldragrupp

Organisation: 
  • Röda Korset, Malmökretsen

Röda Korsets Behandlingscenter för krigsskadade och torterade i Malmö driver sedan 2010 verksamheter för barn till föräldrar med migrationsrelaterad stress, alternativt diagnosen PTSD. Nu söker vi en frivillig till vår aktivitetsgrupp för asylsökande familjer.

Varje tisdag leker och pysslar vi tillsammans med asylsökande barnfamiljer. Du ingår i en ledargrupp om ca 3 personer som tillsammans har ansvaret att planera samt genomföra träffarna för föräldrarna.

I gruppen läggs fokus på att öva sig i att prata svenska och diskutera mer om hur det svenska samhället fungerar. Uppdraget är ideellt.

När och var ska uppdraget genomföras: 
När: Tisdagar kl.17.15 - 19.45. Viss tid för planering tillkommer under terminen utöver tiden för själva träffarna. Verksamheten är redan igång och vi söker nu en till frivillig till gruppen. Var: På Röda Korsets Behandlingscenter i Malmö.
Specifika önskemål eller information: 
Du ska: - Ha fyllt 18 år. - Gärna ha erfarenhet av barnverksamhet. Erfarenhet av undervisning i svenska och gärna som andra språk är ett plus men ingen nödvändighet.
Minimiåtagande: 
Då det är viktigt med kontinuitet för gruppen förväntar vi oss att du deltar majoriteten av träffarna under minst 1 termin.
Adress: 
Drottninggatan 2c
21211 Malmö
Anmäl intresse
Här beskriver du för organisationen varför du söker uppdraget.
Berätta mer om dig själv för organisationen. Exempelvis tidigare erfarenhet, kunskap eller annat du tror kan vara viktigt för ditt ideella engagemang.
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.