583 volontäruppdrag

Var med och stoppa Covid-19- Bli frivilligledare för vaccineringsstödjare!

Röda Korset, Malmökretsen

Var?Malmö
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Corona, Hälsa
Vad?Ledarskap och samordning

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Vid vaccinationen mot Covid-19 kommer du som frivillig att bidra till att vaccineringen går tryggt och säkert till. Du kommer att hjälpa till med praktiska saker som exempelvis ta emot dem som ska vaccineras och vägleda på vaccinationsstället, hålla ordning och observera att alla känner sig lugna och bekväma.

Du kommer att få nödvändig skyddsutrustning i samband med uppdraget.

Uppdragsbeskrivning

Du förväntas:

 • Informera, schemalägga och handleda vaccinationsstödjare.
 • Ha kontakt med ansvarig person på vaccinationsstället.
 • Föra logg samt rapportera avvikelser/incidenter.
 • Ingå i en arbetsgrupp för planering och uppföljning.
 • Ha tillgång till dator och mobiltelefon samt ha god datavana.
 • Ge psykosocialt stöd och hjälpa människor tillrätta där du placeras på vaccinationsstället.
 • Möta alla människor förutsättningslöst och med respekt.
 • Delta i en introduktion och webbkurser.
 • Utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris.

Omfattning

Du åtar dig att:

 • acceptera Svenska Röda Korsets arbetssätt och följa anvisningar och gränsdragningar för verksamheten.
 • skriva under överenskommelse och tystnadslöfte.
 • samarbeta med de andra frivilligledarena, andra frivilliga och personalen.
 • ordna och delta i träffar för frivilliga för att ta del av information, dela erfarenheter och stödja varandra.
 • verka för att klimatet i frivilliggruppen är öppet och tillåtande.
 • vara med och ansvara för att verksamheten upprätthålls enligt Röda Korsets överenskommelse med vårdinrättningen.

Är det här du?

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget. Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag.

För att kunna utföra uppdraget behöver du ha:

 • kunskap och beredskap för att möta människor.
 • kunskap och förståelse för olika behov och reaktioner.
 • kunskap i administration
 • erfarenhet av ledarskap
Specifika önskemål eller information: 
Det är meriterande om du kan tala och förstå andra språk än svenska. Det är också viktigt att du: har förmåga att snabbt skapa kontakt med människor och lätt för att kommunicera. Kan sätta gränser, både för dig själv och andra samt hålla dig till riktlinjer. Är lugn, trygg, lyhörd och flexibel. Är empatisk och har positiv livssyn. Är serviceinriktad. Inte tillhör någon av riskgrupperna för coronaviruset. Ha tillräckligt bra kondition för att kunna stå ett 3-timmarspass. Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer. Vi har sju grundprinciper: Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet
Minimiåtagande: 
Ca 15 timmar/vecka
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget genomförs vid vaccinationsstället i Malmö och digitalt via telefon eller annan utrustning med webkamera för möten i hemmet.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.