607 volontäruppdrag

Valberedning sökes

Röda Korset, Nackakretsen

Var?Nacka
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Engångsuppdrag, Kontinuerligt uppdrag
Varför?Kris- och samhällsberedskap
Vad?Administrativa uppgifter, Förtroende-/styrelseuppdrag, Ledarskap och samordning

Valberedningens arbete är grunden för gott styrelsearbete och därmed en väl fungerande krets. Vi söker både dig som vill leda valberedningens arbete samt dig som vill ingå i valberedningen.

I Nacka kommun finns en Rödakorskrets med drygt 900 medlemmar och ca 100 frivilliga. Verksamheten utgår från två mötesplatser och second hand-butiker med café beläget i Nacka/Finntorp, samt Lilla-Boosalen i Orminge.

Det lokala frivilliarbetet är en viktig del inom svenska Röda Korset. I Nacka kommun är rödakorskretsen aktiv inom många olika områden. Detta är lite av vad vi gör:

Mötesplatser
Second hand-butiker
Röda Korsets insamlingar
Läxstöd och Träna svenska
Sjukhusvärdar
Besök hos äldreboenden i vår kommun
Lokal beredskap - vi är samarbetspartner med kommunens Kris- och beredskapsgrupp
Första hjälpen-utbildningar
Handarbetsgrupper

Specifika önskemål eller information: 
Förståelse för styrelsearbete och Röda korset är önskvärt.
Minimiåtagande: 
Då stämman äger rum 16/2 är arbetet främst pågående under vintern, med någon timme då och då.
När och var genomförs uppdraget: 
Inom Nackakretsen.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.