670 volontäruppdrag

Var med och stoppa Covid-19 - Bli vaccinationsstödjare eller frivilligledare!

Röda Korset, Nackakretsen

Var?Nacka
När?Dag, Helg
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Corona
Vad?Information och kommunikation, Ledarskap och samordning, Stöd, hjälp och rådgivning

Vi söker:

- Vaccinationsstödjare
- Frivilligledare för samordning

Vi fortsätter våra “Coronainsatser” genom att erbjuda stöd vid vaccinationen mot Covid-19. Vi vet i nuläget inte hur stort uppdraget kommer att bli men Röda Korset kommer hjälpa till som en del av organisationens arbete att mobilisera och hjälpa till vid kriser och katastrofer - det känns därför historiskt och viktigt att kunna bidra nu till att bekämpa Covid-19!

Alla har på olika sätt påverkats av den pågående pandemin och nu har vi chansen att ge Coronaviruset en match genom att se till att de vacciner som framställs kan ges till de som önskar på så kort tid som möjligt!

Du kan hjälpa till genom att bli vaccinationsstödjare eller frivilligledare för samordning av vaccinationsstödjarna så att den medicinska personalen kan koncentrera sig på att vaccinera. Vid vaccinationen kommer du som frivillig att bidra till att vaccineringen går tryggt och säkert till.

Du kommer få nödvändig skyddsutrustning i samband med ditt uppdrag.

Uppdragsbeskrivning

Som vaccinationstödjare förväntas du:

ge psykosocialt stöd och hjälpa människor tillrätta där du placeras på vaccinationsstället.
hjälpa till med praktiska saker som en anhörig eller vän skulle ha gjort.
möta alla människor förutsättningslöst och med respekt.
utföra regelbundna pass enligt överenskommelse med frivilligledaren.
delta i en introduktion och webbkurser.
utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris.

Som frivilligledare förväntas du:

schemalägga och hantera vaccinationsstödjare.
ha kontakt med vaccinationsställen.
föra logg samt rapportera avvikelser/incidenter.
ingå i en arbetsgrupp för uppföljning och planering.
ha tillgång till dator och mobiltelefon samt ha god datavana.
delta i introduktion och webbkurser

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer. Vi har sju grundprinciper: Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet. Läs mer på: https://www.rodakorset.se/om-oss/grundprinciper/ Vi förutsätter att du delar Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar.

Specifika önskemål eller information: 
Du åtar dig att: acceptera Svenska Röda Korsets arbetssätt och följa anvisningar och gränsdragningar för verksamheten. skriva under överenskommelse och tystnadslöfte. samarbeta med dina frivilligledare, andra frivilliga och personalen. delta i träffar som ordnas för frivilliga för att ta del av information, dela erfarenheter och stödja varandra. verka för att klimatet i frivilliggruppen är öppet och tillåtande. vara med och ansvara för att verksamheten upprätthålls enligt Röda Korsets överenskommelse med vårdinrättningen. göra minimum ett pass per 14 dagar (gäller vaccinationsstödjare, frivilligledare förväntas jobba mer regelbundet)
Minimiåtagande: 
Du förväntas göra minimum ett pass (ca 4 timmar) per 14 dagar.
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget förväntas genomföras på speciella tider som du kommer överens om med din frivilligledare.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.