583 volontäruppdrag

Var med och stoppa katastrofer - Bli bössvärd!

Röda Korset, Nackakretsen

Var?Nacka
När?Dag, Helg
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Ekonomisk/social utsatthet, Mänskliga rättigheter
Vad?Administrativa uppgifter, Insamling

När katastrofer drabbar oskyldiga medmänniskor någonstans i världen eller när bristerna i vårt eget samhälle blir tydliga, ställer vi upp.

Hemligheten lyder: Tydliga insamlingsändamål och många insamlingsbössor.

Nacka Kretsen har många bössor utplacerade i butiker, pizzerior, barer och caféer. Dessa bössor byts ut och får nya bössbanderoller vid behov eller när ändamålet ändras.

Vi behöver bli fler!

För att klara detta måste vi bli fler som sköter bössorna (bössvärdar).

Uppdragsbeskrivning - Som bössvärd förväntas du:

Åka runt till de olika platser där bössorna står utplacerade och tömma dessa cirka 1 gång varannan månad
Räkna och redovisa innehåll och lämna in detta till ett lokalt bankkontor i Nacka
Sätta på nya bössbanderoller när bössorna fyllts eller ändamålet byts
Plombera bössor
Schemalägga och hantera insamlingen
Föra logg samt rapportera avvikelser/incidenter.

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer. Vi har sju grundprinciper: Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet. Läs mer på: https://www.rodakorset.se/om-oss/grundprinciper/ Vi förutsätter att du delar Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar.

Specifika önskemål eller information: 
Du åtar dig att: Acceptera Svenska Röda Korsets arbetssätt och följa anvisningar och gränsdragningar för verksamheten Skriva under överenskommelse och tystnadslöfte Visa upp ett utdrag ur Belastningsregister Du kommer att få hjälp med överlämningen av detta uppdrag från tidigare bössvärd. Du behövs! Ansök nu!
Minimiåtagande: 
1 halv dag, ca 1 gång varannan månad
När och var genomförs uppdraget: 
Tid och dag är flexibelt och bössorna står utplacerade på olika butiker i Nacka
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.