Bli vår ambassadör för hållbarhet!

Röda Korset, Örebro

Var?Örebro
När?Dag, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Miljö och natur, Upplysning och folkbildning
Vad?Besöksverksamhet, Information och kommunikation, Utbildning

Vill du inspirera och utveckla hur vi i Röda Korsets verksamhet tar hand om planeten och varandra? Du utbildar i viktiga områden som Röda Korset arbetar med. Har du pedagogisk erfarenhet är det en fördel.

Svenska Röda Korset söker en frivillig som kan tänka sig rollen som hållbarhetsambassadör för region Mellan, dvs Örebro och Värmlands län.

Som hållbarhetsambassadör samarbetar du med personer i regionens kretsar för att inspirera och utveckla det lokala interna hållbarhetsarbetet.

Du utgår ifrån ett arbetsmaterial i hållbar utveckling, där ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet ingår. Personerna i kretsarna jobbar själva med sitt material, men du finns där som ett bollplank!

Du är inte ensam. I varje region finns en eller två hållbarhetsambassadörer som ses fyra gånger om året. Du behöver inte vara någon expert på hållbarhetsfrågor, men du bör tycka att det är viktigt att vi tar hand om planeten och varandra när vi sköter vårt humanitära uppdrag.

Specifika önskemål eller information: 
Arbete för att ta hand om människor och vår planet är viktigt för dig. Har du pedagogisk erfarenhet är det en fördel.
Minimiåtagande: 
Du bör vara tillgänglig för samtal samt besök minst en gång i månaden. Alla dina resor ersätts.
När och var genomförs uppdraget: 
Tidsåtgången beror på dig och kretsarna, men du bör vara tillgänglig för samtal samt besök en gång i månaden. Uppdraget är ideellt.
Organisation: 
Röda Korset, Örebro
Anmäl intresse

Anmäl intresse