Gå med i en första hjälpen-grupp!

Organisation: 
  • Röda Korset, Örebro
Plats: 
  • Örebro
  • Örebro
Ändamål: 
Hälsa
Social gemenskap
Upplysning och folkbildning

Vill du vara en del av Röda Korsets verksamhet för beredskap? Lär dig första hjälpen - med kunskapen vågar du agera när olyckan är framme. Du ingår i en grupp för beredskap och stöd då något händer. Du ingår i den lokala röda kors beredskapen och är beredd att agera till stöd för dina medmänniskor när det oförutsedda inträffar och då samhällets resurser inte räcker till. Uppdraget är ideellt.

Första hjälpen-gruppen ska erbjuda organiserad olycksfallsberedskap, första hjälpen-beredskap och medmänskligt stöd under olika sorters evenemang och ger beredskap för insatser i samband med kriser och katastrofer.

Grupperna består av första hjälpare och leds av de gruppledare som styrelserna har utsett. De planerar och genomför själva sin verksamhet inom sitt geografiska upptagningsområde.

Det är viktigt att du delar Röda Korsets värderingar.

När och var ska uppdraget genomföras: 
Uppdraget är långsiktigt och det är bra om du kan avsätta tid under en längre period.
Specifika önskemål eller information: 
Du får gå en kurs som lär dig vad du ska göra om en människa drabbas av en olycka eller insjuknar hastigt. Du kommer att få handledning i din roll och efterhand erbjuds du utbildning om Röda Korsets idé.
Minimiåtagande: 
Se ovan
Anmäl intresse
Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.