613 volontäruppdrag

Samtal och medmänskligt stöd för intagna på häkte och anstalt

Röda Korset, Örebro

Var?Örebro
När?Dag
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Social gemenskap
Vad?Besöksverksamhet

Röda Korset besöker intagna på häkten Kriminalvården. Verksamheten bidrar till att bryta isolering för frihetsberövade genom möten där samtal förs mellan besökare och intagen på häkten eller anstalter. Besöken kan också genomföras som möten med samtal eller aktiviteter i grupp på anstalter. Detta uppdrag går ut på att besöka de intagna på Häktet Örebro och Anstalten Kumla. Vårt mål är att låta de intagna få kontakt med omvärlden.

Uppdraget innebär att du besöker frihetsberövade/intagna på häkten eller anstalter som en aktivt närvarande och lyssnande medmänniska. Ditt uppdrag är att bryta isoleringen för en stund, genom samtal som grundas på ämnen som du och den intagne kommer överens om vid besöket. Som besökare förstår och accepterar du Röda Korsets arbetssätt och följer Svenska Röda Korsets frivilligpolicy. Du samarbetar med frivilligledaren och andra frivilliga inom besöksverksamheten, deltar i nätverksträffar och verkar för att stämningen i frivilliggruppen är öppen och tillåtande.

Specifika önskemål eller information: 
Åldersgränsen för uppdraget är 25 år och utdrag från kriminalregister krävs. Besöken sker på häktet i Örebro samt anstalten i Kumla. För att som frivillig delta i ”Besöksverksamhet inom Kriminalvården” krävs utbildning som du får om du tar på dig uppdraget. Utbildning: · Ideologikurs samt introduktion till att vara frivillig - dessa kan genomföras på webben · Att mötas i vardag och kris – en dags utbildning genomförs lokalt · Grundkurs för besökare inom anstalt och häkten · Kriminalvårdens lokala introduktion för tillträde till häktet eller anstalten Erfarenhet och kompetens: Förutom genomgångna utbildningar enligt uppdragsbeskrivning vill vi att du: · Har erfarenhet av att enskilt eller i grupp möta människor i kris eller svåra situationer · Har kunskap om och förmåga till tydlig gränssättning · Har kunskap och förståelse för olika behov och reaktioner · Har en god kommunikativ förmåga
Minimiåtagande: 
Vi ser gärna att du kan engagera dig cirka 2 timmar/gång. Du kommer överens med frivilligledaren om uppdragets omfattning. För uppdraget deltar du i obligatorisk Introduktion och utbildning. Som aktiv inom verksamheten deltar du också i regelbundna möten med gruppen.
När och var genomförs uppdraget: 
Häktet Örebro: kl. 13:30-16:00 Anstalten Kumla: 16:00-18:00
Organisation: 
Röda Korset, Örebro
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.