Röda Korset, Region Stockholm

Röda Korset har sett att det finns en utbredd problematik i dagens Stockholm. Antalet EU-migranter, papperslösa och nyanlända fortsätter att öka markant. Det finns idag inga tecken på en minskning.

Plats: 
Stockholm

Vi söker dig som vill arbeta med att förstärka självkänslan för några av kvinnorna som finns i vår kvinnogruppen samt minska deras utanförskap genom integration. Som frivillig blir du, som namnet antyder, en stödjande till verksamheten och gruppen.

Plats: 
Huddinge