720 volontäruppdrag

Hjälp Folkrättskretsen i Stockholm att hjälpa andra - bli insamlingsansvarig!

Röda Korset, Region Stockholm

Var?Stockholm
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Mänskliga rättigheter
Vad?Insamling

Hjälp oss att hjälpa andra, möjliggör för våra viktiga verksamheter att fortsätta stötta de mest utsatta. Folkrättskretsen söker nu två insamlingsansvariga för att öka föreningens finansiella tillgångar för att fortsätta kunna bedriva våra viktiga verksamheter (se mer nedan under rubriken Folkrättskretsen).

Uppdrag

Som insamlingsansvarig är det ditt uppdrag att hitta olika sätt att samla in pengar till föreningen, genom exempelvis företagssamarbeten, sponsorer eller insamlingsevent.

Frivilligprofil

Är du bra på att engagera och övertyga andra? Är du idérik och kreativ? Då är det dig vi söker!

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag.

Svenska Röda Korset

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.

Vi har sju grundprinciper:
Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet

Folkrättskretsen

Folkrättskretsen i Stockholm är en lokalförening inom Svenska Röda Korset med fokus på verksamheter inom folkrätt, migration och mänskliga rättigheter. Vi har följande verksamheter: besök på häkte och förvar, folkrättsinformatörer, svenskaundervisning till migranter, efterforskning och familjeåterförening, samhällsinformation till migranter samt ett tillfälligt härbärge för utsatta EU-medborgare.

Specifika önskemål eller information: 
Erfarenhet av försäljning eller marknadsföring är meriterande, men inget krav. Engagemang och personlig lämplighet är avgörande.
När och var genomförs uppdraget: 
Arbetssättet är fritt och kräver förmåga att arbeta självständigt. Vi välkomnar tankar och idéer om hur vi kan få in mer stöd till föreningen.
Anmäl intresse

Anmäl intresse