726 volontäruppdrag

Insatsledare - kris och beredskap i Skärholmen, Kungens kurva

Röda Korset, Region Stockholm

Var?Huddinge
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Kris- och samhällsberedskap
Vad?Evenemangsuppgifter, Ledarskap och samordning, Praktiska uppgifter

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Genom att vara frivillig som insatsledare är du en del av kretsens lokala krisberedskap och har det operativa ansvaret på händelseplatsen under en kris. Du kan även agera som insatsansvarig i en lokal krisledning/stab.

Uppdragsbeskrivning

Du förväntas:

  • ansvara för revidering och upprättande av kretsens krisplan samt skapa en övergripande bild av uppdragets omfattning i samband med en kris
  • tydliggöra uppdraget för din grupp och leda gruppens arbete
  • samordna Röda Korsets insats med övriga operativa aktörer, rapportera till lokal eller nationell krisledning
  • ge stöd till gruppens frivilliga
  • delta i arrangerade möten, repetitionsutbildningar och övningar
  • delta i en introduktion och webbkurser. Du erbjuds även fortbildning för uppdraget.
  • utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris

Du åtar dig att:

  • arbeta löpande under den tid insatsen pågår
  • omfattning och mandat för uppdraget enligt överenskommelse med kretsstyrelse eller tjänsteperson
  • agerar insatsledare vid behov när en kris inträffar

Är det här du?

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/introduktioner som krävs för uppdraget.

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag.

Specifika önskemål eller information: 
För att kunna utföra uppdraget behöver du ha: -erfarenhet av frivilligt arbete -praktisk erfarenhet av ledarskap -praktisk erfarenhet av arbete i kris -erfarenhet av och kompetens i att möta människor i kris eller i svåra situationer Det är också viktigt att du: -har styrka är att organisera och strukturera arbete -är bra på att samarbeta och att koordinera -är flexibel och stresstålig -är lyhörd -är en bra förebild och inger förtroende -kan ta ansvar, fatta beslut och delegera Du kommer gå några utbildningar via Svenska Röda korset. Det är bra om du kan fler språk än svenska.
Minimiåtagande: 
Vi behov av kris samt minst 4-5 möten per år.
När och var genomförs uppdraget: 
Vid behov av kris och beredskap i Skärholmen.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.