726 volontäruppdrag

Kris och beredskap - bli aktiv medmänniska i Skärholmen

Röda Korset, Region Stockholm

Var?Huddinge
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Kris- och samhällsberedskap
Vad?Praktiska uppgifter, Stöd, hjälp och rådgivning

Vi är världens främsta humanitära katastroforganisation och vi måste därför vara flexibla och beredda på att ställa om vår verksamhet utifrån vad som sker i omvärlden. Att skapa förmåga att snabbt agera på behov såväl i vardag som i kris. Bli en av våra aktiva medmänniskor i Skärholmenkretsens lokala krisberedskapsgrupp som kan hjälpa till när samhällets resurser inte räcker till. Krisberedskap är ingen verksamhet i sig, utan en ständigt pågående process av planering och förberedelser för att kunna hantera kriser och katastrofer. Vi måste därför ”bygga in” ett krisberedskapstänk i alla våra verksamheter och hos alla rödakorsare.

Specifika önskemål eller information: 
För att kunna utföra uppdraget ska du ha erfarenhet av frivilligt arbete och ha praktisk erfarenhet av att arbeta i kris. Ha erfarenhet av och kompetens i att möta människor i kris eller i svåra situationer. Är du bra på att nå fram till människor och är flexibel är det bra egenskaper! Vi ser helst att du kan fler språk än svenska, men det är inte ett måste.
Minimiåtagande: 
2-4 möten per år. Agera vid behov när en kris inträffar och arbeta löpande under den tid insatsen pågår.
När och var genomförs uppdraget: 
Skärholmen, Huddinge.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.