500 volontäruppdrag

Verksamhetsledare för digital språkverkstad sökes!

Röda Korset, Region Stockholm

Var?Distansuppdrag
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Integration och asylsökande, Social gemenskap, Upplysning och folkbildning
Vad?Administrativa uppgifter, Ledarskap och samordning, Språkträning och översättning

Vill du ha ett roligt, givande och utvecklande uppdrag som verksamhetsledare?

Språkverkstan har funnits sedan 2004 och vi lär ut svenska till alla som vill lära sig språket. Varje kväll brukar ett hundratal ambitiösa talanger från hela världen komma till språkverkstan, men vi fick pausa verksamheten i våras på grund av corona-situationen. Det är många som hör av sig och frågar när vi ska starta igen. Därför tar vi nu steget till en digital verksamhet– och vi behöver din hjälp!

Vi söker nu en verksamhetsledare vars uppdrag är att samordna och ha ett övergripande ansvar för den digitala verksamheten. ​

Uppdraget
Som verksamhetsledare har du det övergripande ansvaret för att leda och samordna den digitala språkverkstan. Du kommer sprida information, utveckla och aktivt leda den digitala verksamheten tillsammans med andra frivilliga och deltagarna. Nära samarbete kommer ske med frivilligledaren för den fysiska verksamheten. I uppdraget ingår även att:

  • Agera kontaktperson mellan verksamheten och folkrättskretsens styrelse
  • Ansvara för rekrytering
  • Uppdatera språktränarregister/vikarieregister
  • Sammankalla/ansvara för regelbundna möten samt sprida information
  • Aktivt försöka göra verksamheten så givande som möjligt för frivilliga och deltagare

Praktiska detaljer
Den digitala Språkverkstan kommer att äga rum online varje vecka (1h/tillfälle), måndag-torsdag mellan kl. 18.00 och 19.00, och ha fyra olika nivåer. Du som verksamhetsledare behöver ej närvara på dessa tillfällen, utan har övergripande ansvar för att tillfällena blir av som planerat.

Den 18 augusti blir det en digital workshop för alla språktränare och verksamhetsledare, både nya och gamla. Där kommer vi att ta upp information kring uppdraget, gå igenom tekniken, testa ett kort språkpass och såklart finns det även tid för frågor. Det är bra om du har möjlighet att delta då.

Terminsstart för uppstarten av Språkverkstan är den 31 augusti.

Är det här du?
Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget.

Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag.

Röda Korset Röda Korset är världens främsta katastroforganisation och vi finns på plats före, under och efter en katastrof. Oavsett om det är en naturkatastrof, konflikt eller annan kris. Vi ska förhindra och lindra mänskligt lidande var och när det förekommer, skydda liv och hälsa och säkerställa respekt för varje människas värde, särskilt under tider av väpnad konflikt och andra nödsituationer.
Vi har sju grundprinciper: Humanitet – Opartiskhet – Neutralitet – Självständighet – Frivillighet – Enhet – Universalitet

Specifika önskemål eller information: 
För uppdraget ser vi gärna att du har erfarenhet av ledarskap någon form, har en pedagogisk och kommunikativ förmåga samt är duktig på att organisera, strukturera och planera. Det är mycket positivt om du är bekväm med digital verksamhet. Zoom kommer användas för att genomföra språkpassen. Det ses också som positivt om du är lugn och trygg i dig själv, är nyfiken, lyhörd och flexibel samt är kreativ och ser lösningar i saker och ting.
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget varierar i tid, men räkna med att lägga cirka 2h/vecka i genomsnitt. Uppdraget sker på distans, digitalt.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.