601 volontäruppdrag

Vill du göra en insats för EU-migranter och nyanlända i Skärholmen?

Röda Korset, Region Stockholm

Var?Stockholm
När?Dag, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Ekonomisk/social utsatthet, Integration och asylsökande
Vad?Kreativa uppdrag, Praktiska uppgifter, Språkträning och översättning

Röda Korset har sett att det finns en utbredd problematik i dagens Stockholm. Antalet EU-migranter, papperslösa och nyanlända fortsätter att öka markant. Det finns idag inga tecken på en minskning. Det finns därför ett stort behov av att försöka finna en humanitär lösning för att hantera denna ökning.

Det lokala Rödakors-huset i Skärholmen skall vara en social samlingsplats för utsatta med särskilt fokus på EU-migranter, papperslösa och nyanlända. För att göra detta möjligt behöver vi frivilliga som har lust att vara delaktiga i vårt projekt. Det kan handla om att ha ansvar för aktiviteterna i projektet eller att hålla i intervjuer och uppföljningssamtal med målgruppen.

Har du social kompetens, delar Röda Korsets värderingar, en passion för människor och framförallt ett stort intresse för integrationsfrågor? Då är det just Dig vi söker!

Specifika önskemål eller information: 
Vi söker dig som är intresserad av att göra en insats för de utsatta i Stockholm, och som tycker om att engagera dig för människor.
Minimiåtagande: 
Minst 2-3 per gånger kl .12:30 - 15:30
Adress: 
Hornsgatan 54
11891 Stockholm
När och var genomförs uppdraget: 
I Skärholmen.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.