Volontärsamordnare sökes till gruppen som besöker förvaret i Märsta!

Röda Korset, Region Stockholm

Var?Stockholm
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Integration och asylsökande, Mänskliga rättigheter, Social gemenskap
Vad?Administrativa uppgifter, Ledarskap och samordning, Stöd, hjälp och rådgivning

Du planerar och samordnar en verksamhet. Du rekryterar nya frivilliga vid behov och introducerar dem till verksamheten. Du är länken mellan verksamhetens frivilliga och styrelsen. Uppdraget är ideellt.

Röda Korset verkar för en human och rättssäker flyktingpolitik och ökad förståelse för människor på flykt, såväl i Sverige som internationellt. Röda Korset besöker och ger stöd till asylsökande och andra migranter som är frihetsberövade på Migrationsverkets förvar. Målet är att erbjuda medmänskligt stöd för att motverka isolering och lindra effekterna av vistelsen på förvaret. Samtidigt vill vi stärka skyddet för de förvarstagnas mänskliga rättigheter och i största möjliga mån garantera att de behandlas värdigt och humant.

Gruppen i Märsta söker nu en ny frivilligledare! I gruppen finns redan en frivilligledare men ansvaret behöver delas, varför vi nu söker dig. Tillsammans gör ni sedan upp om arbetsuppgifterna. Dessa är bla., förutom ett övergripande ansvar för verksamheten, att ansvara för gruppens besöksschema och bemanning, att rekrytera nya frivilliga, att hålla i gruppmöten och självklart att engagera och motivera besökarna.

Tycker du att det är roligt att engagera och stötta? Har du en bra magkänsla och kan se potentialen i människor? Då kanske du är den vi söker! Vi vill att du är bra på att samarbeta då gruppen kommer ha en till frivilligledare, men du behöver också kunna arbeta självständigt och ta egna initiativ. Vi ser gärna att du har erfarenhet av ledarskap, gärna inom ideell sektor, men det är inget krav. Personliga egenskaper och viljan att lära är det viktigaste.

Specifika önskemål eller information: 
Uppdraget sker digitalt där du befinner dig samt på Röda Korsets Stockholmskontor eller annan vald plats för att hålla i intervjuer. Du kommunicerar med de frivilliga genom mail, Facebook och telefon.
Minimiåtagande: 
Gruppmöten ca var sjätte vecka. Resten sker digitalt via mail och Facebook.
När och var genomförs uppdraget: 
I uppdraget håller du i gruppmöten ca var sjätte vecka. Vid rekrytering håller du i intervjuer på Röda Korsets Stockholmskontor vid Mariatorget eller annan vald plats. Resten sker digitalt via mail och Facebook.
Anmäl intresse

Anmäl intresse