522 volontäruppdrag

Bli frivilligledare för en verksamhet som erbjuder läxhjälp och psykosocialt stöd till ensamkommande ungdomar

Röda Korset, Södermalmskretsen

Var?Stockholm
När?Dag, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Integration och asylsökande, Mänskliga rättigheter, Social gemenskap
Vad?Läxläsning, Stöd, hjälp och rådgivning

Söker du en meningsfull fritid och vill bidra till en stärkt gemenskap i samhället? På flykt ensamkommande är en del av Södermalms Rödakorskrets. Verksamheten riktar sig till ensamkommande ungdomar. De flesta är mellan 18-25 år gamla. Många kom år 2015 och befinner sig i olika skeden i asyl- och integrationsprocessen. Förutom läxhjälp stöttar vi i CV-skrivning och jobbsökande, samtalar och hittar på roliga aktiviteter tillsammans. Verksamhetens ledord är trygghet, gemenskap och glädje. Vi träffas varje tisdag mellan klockan 18 till 21 på Kupan Skanstull. Utöver detta ordnar vi aktiviteter på lov och firar ibland högtider tillsammans. Som frivilligledare har du ansvar för rekrytering och introduktion av nya frivilliga, ansökan och administration av ekonomiska medel, att ordna träffar samt planera och följa upp verksamheten tillsammans med styrelsen. Du får ingen lön utan istället erbjuds du en meningsfull fritid, kompetensutveckling och gemenskap.

Som frivilligledare har du en viktig och spännande roll som ger dig möjligheten att både tillämpa dina befintliga kunskaper samt utvecklas i din roll som ledare. Du kommer att arbeta tillsammans med ytterligare en eller två frivilligledare. Ni har väldigt stor frihet i hur ni vill utforma detta arbete och till er hjälp har ni en kontaktperson i styrelsen som ni håller kontinuerlig kontakt med.

Erfarenhet från liknande uppdrag är inte nödvändigt, dock meriterande. Viktigast är en vilja att ideellt, tillsammans med de andra frivilligledarna och volontärerna, göra arbetet så smidigt, utvecklande och roligt som möjligt och kontinuerligt utvärdera hur verksamhetens arbete kan utvecklas för att möta målgruppens behov.

Du har tillgång till ett stort nätverk av andra kretsar, en mängd utbildningar inom både integration, Röda Korset och inom ledarskap.

Specifika önskemål eller information: 
För att verka som friviligledare måste du vara 18 år fyllda, skriva under tystnadsförbindelse samt genomföra obligatoriska utbildningar. Du måste även ställa dig bakom Röda Korsets grundprinciper. Erfarenhet som liknande uppdrag är meriterande, men inte nödvändigt.
Minimiåtagande: 
Tidsmässigt varierar det hur mycket som krävs av frivilligledaren beroende på vilka aktiviteter ni planerar och genomför, men tre timmar i veckan går åt till de fysiska mötena på tisdagar.
När och var genomförs uppdraget: 
Ordinarie träffar sker i Second hand-butikens café/Kupan, på Östgötagatan 67 C på kvällstid.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.