670 volontäruppdrag

Var med och stoppa Covid-19 - Bli vaccineringsstödjare på Södermalm!

Röda Korset, Södermalmskretsen

Var?Stockholm
När?Dag
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Corona, Hälsa, Kris- och samhällsberedskap
Vad?Praktiska uppgifter, Stöd, hjälp och rådgivning

Du behövs under juli och augusti för en insats under dagtid på vardagar! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Vid vaccinationen mot Covid-19 kommer du som frivillig att bidra till att vaccineringen går tryggt och säkert till. Du kommer att hjälpa till med praktiska saker som exempelvis ta emot dem som ska vaccineras och vägleda på vaccinationsstället, hålla ordning och observera att alla känner sig lugna och bekväma.

Du kommer att få nödvändig skyddsutrustning i samband med uppdraget som genomförs i anslutning till Zinkensdamms idrottsplats på Södermalm, Stockholm.

Du åtar dig att:

  • skriva under överenskommelse och tystnadslöfte.
  • samarbeta med dina frivilligledare, andra frivilliga och personalen.
  • delta i träffar som ordnas för frivilliga för att ta del av information, dela erfarenheter och stödja varandra.
  • verka för att klimatet i frivilliggruppen är öppet och tillåtande.
  • vara med och ansvara för att verksamheten upprätthålls enligt Röda Korsets överenskommelse med vårdinrättningen.

Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget. Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag.

Specifika önskemål eller information: 
Du förväntas: Ge psykosocialt stöd och hjälpa människor tillrätta där du placeras på vaccinationsstället (utomhus) under dagtid. Hjälpa till med praktiska saker som en anhörig eller vän skulle ha gjort. Möta alla människor förutsättningslöst och med respekt. Delta i en introduktion och webbkurser. Utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid kris.
Minimiåtagande: 
Utföra regelbundet tretimmars pass enligt överenskommelse med frivilligledaren och du bör göra minimum ett pass per 14 dagar.
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget genomförs under dagtid på vardagar i anslutning till Zinkensdamms idrottsplats på Södermalm, Stockholm.
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.