677 volontäruppdrag

Frivillig till språkkafé

Röda Korset, Storsjökretsen

Var?Östersund
När?Helg
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Integration och asylsökande, Social gemenskap
Vad?Besöksverksamhet, Språkträning och översättning

Du deltar i en grupp där vi träffar besökare som behöver öva sig i att prata svenska och veta mer om hur det svenska samhället fungerar. Vi ser att du tycker om att träffa med nya människor, samt intresserad och driven av att skapa trevliga möten och samtal inom gruppen.

Du ska dela Röda Korsets grundvärderingar. Uppdraget är ideellt.

Specifika önskemål eller information: 
Du behöver ingen speciell förkunskap, utan får hjälp och stöd på plats.
Minimiåtagande: 
Vi önskar att du kan vara med 1 gång i månaden. Men gärna mer om du vill och kan.
Adress: 
Nedre Vattugatan 8
83145 Östersund
När och var genomförs uppdraget: 
Språkkaféet genomförs varje lördag på Röda Korset, Storsjökretsen. Nedre Hantverksgatan 8, Östersund
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.