592 volontäruppdrag

Bli frivillig butiksmedarbetare i vår Second Hand-butik

Röda Korset Trollhättan

Var?Trollhättan
När?Dag, Helg
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Ekonomisk/social utsatthet, Internationellt arbete i Sverige, Social gemenskap
Vad?Försäljning, Insamling, Praktiska uppgifter

Du behövs! Frivilligt engagemang utgör själva grunden för Röda Korsets arbete. Som frivillig butiksmedarbetare inom second hand bidrar du till ett hållbart samhälle både genom att möjliggöra återanvändning men också genom resursmobilisering. Överskottet från intäkterna i second hand-butikerna går till Röda Korsets hjälpverksamhet lokalt, nationellt och internationellt.

Uppdraget kan innebära:

  • Följa och uppdatera sortimentet i butiken dagligen
  • Möta kunder, stå i kassan och ge service
  • Bidra till att butikens estetiska riktlinjer efterlevs
  • Delta i en introduktion och webbkurser. Du erbjuds även fortbildning för uppdraget.
  • Utifrån ditt uppdrag ingå i Svenska Röda Korsets krisberedskap och vara beredd att öka ditt engagemang vid händelse av kris.
Specifika önskemål eller information: 
Vi förutsätter att du delar Svenska Röda Korsets människosyn och humanitära värderingar. Röda Korsets grundprinciper är vägledande i allt frivilligarbete och inom ramen för uppdraget skriver du under ett tystnadslöfte och genomgår de obligatoriska utbildningarna/ introduktioner som krävs för uppdraget. Inga förkunskaper krävs, men vi ser gärna att du är intresserad av butiksarbete och tycker om att möta människor och ge service. Därutöver ser vi gärna att du är lyhörd och flexibel samt har har ett trevligt bemötande. Inom Svenska Röda Korset ser vi mångfald som en stor tillgång i arbetet. Människor med olika bakgrund, etnicitet, könsidentitet, ålder och funktionsvariation breddar vår kompetens och förmåga att utföra vårt uppdrag. Som ett första steg i ditt uppdrag blir du inbjuden till en informationsträff där du får veta mer om ditt uppdrag och om Röda Korset.
Minimiåtagande: 
Du schemaläggs ungefär 3–4 timmar per gång men hur ofta avgör du själv. Du schemaläggs tillsammans med fler frivilliga.
När och var genomförs uppdraget: 
Arbetet utförs i Second Hand-butiken på Södra Hamnvägen 3 i Trollhättan.
Tillgänglighet
  • Allergihänsyn
  • Tillgänglig entré
Anmäl intresse

Anmäl intresse

Övriga uppgifter

Uppgifterna om kön och ålder är frivilliga och används bara av Volontärbyrån för statistik.