Engagera dig som besöks- och medföljandevolontär för äldre

Röda Korset, Uppsala

Var?Uppsala
När?Dag, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Social gemenskap, Äldre
Vad?Besöksverksamhet, Stöd, hjälp och rådgivning

Du följer med som stöd och hjälp vid besök på bl.a sjukhus, apotek eller teatern.

Medföljning: Innebär att följa med personer som bor hemma till sjukvårdsinrättningar, läkare och tandläkare, frisör, fotvård osv. Uppdraget tar 2 - 5 timmar per gång, endast vardagar.

Hembesök: Besöka en särskild person för att sitta och prata, t ex över en kopp kaffe, promenader eller lösa t ex korsord. Regelbundenhet är viktig, oftast ett besök i veckan ca 2 timmar.

Besök på vårdboende: En avdelning besöks på ett vårdboende. Exempel på innehåll kan vara promenader med boende, högläsning, fikastund och spel. Regelbundenhet är viktig, oftast ett besök på ca 2 timmar per vecka och oftast en speciell veckodag som bestäms i samråd med aktivitetssamordnare.

Specifika önskemål eller information: 
Utbildning i Rödakorskunskap ingår i uppdraget. Målgrupp: Gärna nyblivna pensionärer men även yngre personer.
Minimiåtagande: 
För medföljning finns inget minimikrav men hembesök och besök på vårdboende oftast en gång per vecka, ca 2 timmar samt helst under minst ett halvår. Personen som behöver medföljaren hämtas och lämnas i hemmet. Transport med sjukresa, färdtjänst, buss eller annat lämpligt sätt. Dock inte med egen bil. Uppdraget är oftast dagtid vardagar men andra tider kan den frivilliga själv bestämma med personen eller vårdboendet som besöks.
När och var genomförs uppdraget: 
Uppdraget avser medföljning, hembesök och besök på vårdboende.
Organisation: 
Röda Korset, Uppsala
Anmäl intresse

Anmäl intresse