590 volontäruppdrag

Frivilligledare - Information och insamling

Röda Korset, Uppsala

Var?Uppsala
När?Dag, Helg, Kväll/Natt
Hur?Kontinuerligt uppdrag
Varför?Integration och asylsökande, Internationellt arbete i Sverige
Vad?Administrativa uppgifter, Information och kommunikation, Insamling

Informationsgruppen på Uppsala Rödakorskrets har tre huvuduppgifter:

  • Informera om Röda Korsets verksamhet i Uppsala;
  • Rekrytera nya frivilliga;
  • och ansvarar för insamlingsverksamheten.

Gruppen har också en inriktning mot globala frågor.

Uppdraget innebär att leda och samordna frivilliga i gruppen samt att själv även delta och bemanna informationscentret och delta i aktiviteter externt. Uppdraget innebär också att arbeta utefter uppsatta mål i verksamhetsplan.

Under öppettiderna bokar vi in och genomför samtal där vi informerar om Röda korset och Uppsalakretsens verksamhet med de personer som anmält sitt intresse för att bli frivillig.

  • Vi tar emot spontanbesök, besvarar telefonsamtal och e-post.
  • Vi medverkar vid olika mässor och andra evenemang (t ex Kulturernas festival, Stadsskogens dag och Kulturnatten) i syfte att marknadsföra Uppsalakretsens verksamhet.
  • Vi informerar om Humanitära insatser i världen (tidigare benämnt Globala projekt).
  • Vi ansvarar för insamlingsverksamheten i kretsen.
Specifika önskemål eller information: 
Erfarenhet av att leda grupper är önskvärt. Du ska tycka om att leda, motivera och inspirera dina medarbetare i gruppen. Du ska även tycka om att arbeta med strukturer och utveckling av verksamheten. Röda Korset tillhandahåller introduktion och utbildningar. Vi vill att du går Röda korsets korta on-line utbildning "Rödakorskunskap" samt "att leda frivilliga" som erbjuds av IFRC Learning Platform. Det är också obligatoriskt att du går kursen Första hjälpen för alla (på plats).
Minimiåtagande: 
Som frivillig i informationsgruppen förbinder du dig att arbeta i vår lokal på Trädgårdsgatan vid minst två tillfällen per månad i samband med våra öppettider.
När och var genomförs uppdraget: 
Öppettiderna är måndagar och onsdagar mellan kl 14.00 -17.00 samt en måndag i månaden kl 17 - 19. Utöver dessa öppettider deltar vi också i evenemang på kvällar och helger. Uppdraget sker främst dagtid men även kvällstid förekommer (t ex öppethållande och möten). Verksamheten sker främst på Trädgårdsgatan 16 C.
Organisation: 
Röda Korset, Uppsala
Anmäl intresse

Anmäl intresse